[ PERSBERICHT] Kinderarmoedefonds uit de startblokken

18-10-2013 | www.kinderarmoedefonds.be

15/10/2013 2

 

Samen vechten tegen het grootste onrecht

1 op 10 kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat zo’n 130.000 kinderen in Vlaanderen al van in de wieg minder kansen krijgen. Armoede is een erg hardnekkig probleem en de cijfers blijven de foute richting uitgaan. Met het oog op een brede maatschappelijke mobilisatie werd op dinsdag 15 oktober het Kinderarmoedefonds voorgesteld. Omdat Kinderarmoede één van de grootste onrechten is. Het Kinderarmoedefonds wil samen met u actie ondernemen.

Investeren in de vaardigheden van kinderen van nul tot drie jaar is cruciaal. Onderzoek toont aan dat de periode tussen nul en drie jaar erg belangrijk is voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden van jonge kinderen. Het is precies in die leeftijdscategorie dat kinderen een achterstand oplopen die ze hun leven lang met zich meedragen Die vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting wil het Kinderarmoedefonds tegengaan.
Met haar Actieplan Kinderarmoede gaat de Vlaamse regering voor een structurele kinderarmoede-aanpak met meer kinderopvang, kleinere kleuterklassen enz. Zopas werd ook nog 4,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van de lokale besturen in hun strijd tegen kinderarmoede.
Naast de noodzakelijke structurele aanpak door de overheid, is er ook nood aan een brede maatschappelijke mobilisatie rond kinderarmoede. Daarvoor zorgt het Kinderarmoedefonds. Het roept burgers, organisaties, ondernemingen en alle overheden op om mee de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan. Naast een brede mobilisatie wil het Fonds vernieuwende en langdurige projecten steunen die, als ze succesvol blijken, nadien kunnen ingebed worden in het structurele armoedebestrijdingsbeleid van de lokale, Vlaamse en federale overheden.
Het Kinderarmoedefonds kwam er op initiatief van Vlaamse minister voor armoedebestrijding Ingrid Lieten en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, die er dankzij haar jarenlange expertise garant voor staat dat de middelen bij de juiste projecten terechtkomt. Professor Peter Adriaenssens neemt het engagement op om dit Fonds voor te zitten. Ook het Netwerk tegen Armoede, de koepel van armoedeverenigingen, VVSG, vzw Kindergeluk en Ethias zetten mee hun schouders onder dit project. Tot slot steunen alle Vlaamse mediabedrijven de lancering van het Kinderarmoedefonds.

Help nu en doe mee!

Geef baby’s in armoede de toekomst die ze verdienen en help ons door deze informatie ruim te verspreiden. Verschil maken, dat lukt ons enkel met z’n allen. Maak nu meteen online een gift over op BE39 7333 0000 0519 en bouw mee aan een Vlaanderen waar alle kinderen alle kansen krijgen Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie vindt u op www.kinderarmoedefonds.be


U kan het campagnebeeld en de perstekst van het Kinderarmoedefonds downloaden via onderstaande link:

Adres:ftp.bbdo.be
Login:kinderarmoede
Paswoord:kinder15armoede42

 


PERSCONTACT: JOSSE ABRAHAMS
ABRAHAMS [dot] J [at] KBS-FRB [dot] BE
TEL +32-2-549 02 56 GSM +32-495 54 61 42
BREDERODESTRAAT 21 B-1000 BRUSSEL
WWW.KBS-FRB.BE
 

http://www.kifkif.be/actua/persbericht-kinderarmoedefonds-uit-de-startblokken