Persbericht: ''Vrijwillige terugkeer? Stuur migranten niet terug naar AF! | KMS/AMOS start nieuwe campagne

04-12-2012 | KMS/AMOS

Het blijft onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de oorzaken van migratie aan te pakken. Eenzijdig inzetten op het bewaken van het grondgebied, is onverantwoordelijk handelen.

Brussel, 4 december 2012 -  Staatssecretaris Maggie De Block zet alles op alles om de instroom van nieuwe immigranten te beperken. Ze wil ook de uitstroom van afgewezen immigranten verhogen. Samengevat is dat het  huidige federaal migratiebeleid.  Zonder oog voor het geheel van het  migratievraagstuk  wordt overhaast gehandeld en moeten cijfers de trendbreuk komen bevestigen. KMS/AMOS focust met haar nieuwe campagne op de schaduwzijden van het terugkeerbeleid én doet constructieve voorstellen.

KMS/AMOS opteert ervoor om bij 'vrijwillige' terugkeer het levensproject van de immigrant  op de voorgrond te zetten. Een duurzame  sociaal-economische reïntegratie van de betrokkenen vraagt tijd, dialoog en een kwaliteitsvolle begeleide voorbereiding. Tegelijk moet budgetair meer geïnvesteerd worden in terugkeerplannen. KMS/AMOS stelt ook vast dat het inzetten op terugkeerbeleid verblindend werkt.  Immigranten die nu geen enkele kans maken op duurzame 
re-integratie in hun land van herkomst, zoals bepaalde zieken, onverwijderbare personen en minderjarige buitenlanders die zonder begeleiding aanlandden, dreigen in een mensonwaardige situatie terect te komen.  Het blijft onze  gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de oorzaken van migratie aan te pakken. Eenzijdig inzetten op het bewaken van het grondgebied, is onverantwoordelijk handelen.           

Voor deze campagne stelt KMS/AMOS een campagnefolder,  -affiche  en een tekstpakket met achtergrondinformatie  ter  beschikking. AMOS - het KMS netwerk christenen & migratie - schreef ook twaalf politieke eisen bijeen. Centraal daarin staan: de verlenging van de termijn om te werken aan een toekomstoriëntatie, het fors verhogen van de terugkeerpremies en het opbouwen van een federaal expertisecentrum in samenspraak met niet-gouvernementele organisaties en de academische wereld.
De AMOS campagne trekt door Vlaanderen met activiteiten in verschillende centrumsteden. Jongeren (tot 35 jaar)  worden uitgedaagd deel te nemen aan de KMS/AMOS opiniestukwedstrijd over het campagnethema.


De campagne eindigt op vrijdag 1 februari 2013  in Mechelen met de eerste grote MIGRATIEQUIZ.  Bart Van Avermaet (Waldek uit de VRT serie 'Thuis') presenteert.


Alle info op: www.kms.be
perscontact: Hilde Geraets  | 0475/69.05.83     amos [at] kms [dot] be 

 

 

AMOS | het oecumenisch  KMS netwerk christenen & migratie
secretariaat: KMS-Kerkwerk Multicultureel Samenleven
Huidevettersstraat 165 - B-1000 Brussel
tel: 02-5021128  fax: 02-5028101 amos [at] kms [dot] be    www.kms.be

AMOS | Asiel Migratie & Ontwikkeling | één verhaal in Solidariteit

 

http://www.kifkif.be/actua/persbericht-vrijwillige-terugkeer-stuur-migranten-niet-terug-naar-af-kmsamos-start-nieuwe-camp