Politieke participatie en zelforganisatie van allochtonen in de Brusselse gemeenten. Een verkenning.

18-02-2009 | Dirk Jacobs & Marc Swyngedouw

In dit onderzoek werpen Dirk Jacobs & Marc Swyngedouw een verkennende blik op de politieke participatie van allochtonen in de Brusselse gemeenten.Bijna een derde van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van niet-Belgische nationaliteit, een nog groter deel is van niet-Belgische origine. Het is een onmiskenbaar gegeven dat de Brusselse bevolking van vreemde origine - met name zij die tot Belg genaturaliseerd of door het ius soli de nationalitiet toegekend werden - ook electoraal steeds zwaarder is gaan wegen. In dit onderzoek werpen Dirk Jacobs & Marc Swyngedouw een verkennende blik op de politieke participatie van allochtonen in de Brusselse gemeenten.

http://www.kifkif.be/actua/politieke-participatie-en-zelforganisatie-van-allochtonen-in-de-brusselse-gemeenten-een-verken