Publicatie: Cultu(u)rENpolitiek. Over media, globalisering en culturele identiteiten.

08-01-2014 | Kif Kif

Bolkestein schreeuwde het eind vorig jaar uit: “Ik geloof niet in de gelijkwaardigheid van alle culturen. (…) Sommige culturen zijn meer ontwikkeld dan andere. De islamitische cultuur is momenteel inferieur aan de westerse cultuur. Ik noem twee dingen: de afwezigheid van democratie, en de onderdrukking van de vrouw. Over India en China doe ik geen uitspraken. Daar weet ik te weinig van af.” Bolkestein lijkt bijzonder fier over deze uitspraken, want iedereen lijkt ze vandaag te onderschrijven. Over dat laatste heeft Bolkestein gelijk: dit discours is in de laatste 20 jaar hegemonisch geworden.

In het Kif Kif Mediawatch-boek Cultu(u)rENpolitiek (2007) hebben de vrijwilligers van Kif Kif dit discours al historisch gereconstrueerd en helemaal ontleed. Hiervoor hebben ze teksten geanalyseerd van Fukuyama, Verhofstadt, het Vlaams Blok, mediaberichtgeving over 9/11. Ze brachten het zogenaamde integratiedebat in kaart, ontleedden de teksten van Paul Cliteur en de mediaberichtgeving over de moord op Joe Van Holsbeeck. Ze namen ook non-fictie-producten onder de loep, zoals de reeks over de Irak-oorlog.

In al deze analyses wordt een opmerkelijk consistent discours teruggevonden. In dat discours worden Moslims en de islam afgeschilderd als ons tegendeel. ‘Wij’ (het Westen, de Vlamingen, …) worden dan voorgesteld als democraten, voorstanders van de gelijkheid tussen man en vrouw en de scheiding tussen Kerk en staat. ‘Zij’, de moslims worden dan voorgesteld als irrationeel, gevaarlijk, antidemocratisch, … Die duidelijke wij-zij-categorisering legitimeert heel het integratiebeleid in eigen land en de oorlogen in Afghanistan en Irak.

Zeven jaar na de publicatie heeft het boek duidelijk niets aan actualiteitswaarde ingeboed. Kif Kif stelt dit boek nu integraal en gratis beschikbaar op haar site. [In bijlage onderaan] 


Titel: Cultu(u)renpolitiek. Over media, globalisering en culturele identiteiten [Red. Ico Maly]

Auteurs & inhoud: 

J. Zienkowski & I. Maly: Tussennatuur en verbeelding – I. Maly & G. Deroo: Einde van de geschiedenis en de westerse overheersing – N. Berouag, I. Maly & M. Keskin: Nieuwe wereldorde – I. Maly: Botsing der culturen – I. Maly: Culturalisatie van het politieke discours – J. Blommaert: Panoptische media en 11 september – F. Arikoglu & P. NSiala Kiese: Vrijheidsideoloog van de Lage Landen – H. El Sghiar, I. Maly & N. Amerrouss: Over de doden niets dan goeds – I. Maly: Collaboratie in abnormalisering – M.-A. De Schryver: De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet – I. Maly, B. Benyaich & P. NSiala Kiese: Afkomst als motor – J. Zienkowski, J. Leeflang, J. De Maeyer & I. Maly: Over there – I. Maly: Culturenpolitiek, media en verrechtsing.


Ico Maly is coördinator van Kif Kif en gastprofessor 'Politiek & Cultuur' aan het RITS. Hij studeerde vergelijkende cultuurwetenschappen en ontwikkelingssamenwerking (politiek en conflict) aan de Universiteit Gent en doctoreerde aan de Universiteit van Tilburg.

ISBN: 9789044122121
Aantal pagina's: 261
Prijs: € 24,90
Publisher : Garant Uitgevers nv

Download het E-boek hier

 


 

http://www.kifkif.be/actua/publicatie-cultuurenpolitiek-over-media-globalisering-en-culturele-identiteiten