Samen tegen islamofobie, vechtend voor mensenrechten

09-06-2015 | Rabia Saddik

Study session: Together against Islamophobia, fighting for human rights

Locatie: European Youth Centre Budapest

MAKE HISTORY.

STOP ISLAMOPHOBIA

Inleiding

Op drie mei vertrok ik op studiereis richting Budapest om deel te nemen aan de studiesessie: ‘samen tegen islamofobie, vechtend voor mensenrechten’. De studiesessie was een niet-formele educatie georganiseerd door Femyso in samenwerking met het CCIF en EYCB. Kif Kif was als partner van het platform aanwezig. Er werd gebruik gemaakt van de participatieve benadering van het leren, zodat er zoveel mogelijk uit ons (de deelnemers) kwam. Daarnaast vonden er ook een aantal formele zittingen van experts plaats.

Islamofobie is een groeiend probleem in Europa, het neemt elke dag toe – elke demonstratie van vrije meningsuiting, negatieve media en terroristische aanslagen zorgen ervoor dat er meer en meer wantrouwen, angst en haat is ten opzichte van moslims.

Volgens EU-wide research hebben er maar liefst  1 op de 3 moslims in Europa ervaring met discriminatie, in België worden er elke week twee islamofobische aanvallen gepleegd. Dit groeiende fenomeen heeft een grote impact op Europese Moslims en hun integratie, participatie, psychologische en sociaal-economische welzijn in heel Europa

Islamofobie in de media en het publieke discours kaarten het onbegrip, haat tegen over de islam, uitsluiting, discriminatie tegen moslims, dodelijke aanvallen op individuen, organisaties en plaatsen van aanbidding aan.

Islamofobie verwijst naar de irrationele vijandigheid en angst in de richting van de islam, en daarom afkeer en angst tegenover moslims of de meerderheid van hen. Het verwijst ook naar de praktische gevolgen van een dergelijke vijandigheid in de vorm van discriminatie, ongelijke behandeling ten opzichte van moslims (individuen en gemeenschappen) en hun uitsluiting van de belangrijkste politieke en maatschappelijke agenda.

Ondanks recente anti-islamitische demonstraties in Dresden, brand-bombardementen van moskeeën in Zweden en de groei van extreem-rechtse partijen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Nederland, Italië en zelfs liberale landen zoals Zweden en Noorwegen, die laten zien dat er een ernstig probleem heerst diep in Europa, zijn er weinig organisaties die islamofobie effectief aanvechten. Waar wachten we nog op?

In een zeer gespannen Europese context zijn nieuwe intelligente strategieën nodig om dit fenomeen tegen te gaan door middel van effectieve academische, educatieve, juridische en maatschappelijke actie.

De studiesessie was een belangrijke start om samen met 8 verschillende Europese landen en 40 jongeren met verschillende achtergronden een stevig netwerk aan te leggen om samen te strijden voor gelijke kansen en tegen islamofobie.

 

Doel van de studiesessie

*  Het bewustzijn over islamofobie en anti-islamitische discriminatie als een schending van de mensenrechten verhogen

*  Een wettelijk overzicht op nationaal en / of Europees niveau in kaart  brengen;

*  Een beter inzicht in het fenomeen en zijn manifestaties ontwikkelen;

*  Verschillende organisaties die betrokken zijn bij de strijd tegen schendingen van de mensenrechten raadplegen;

*  Een basisoverzicht van de strijd tegen schendingen van de mensenrechten genereren;

*  «Ambassadeurs» versterken om een standpunt in te nemen tegen islamofobie.

 

Country mapping, NGO bazaar

Bij de country mapping hebben we situaties, specifieke gevallen en het juridisch kader van islamofobie per land op kaart gezet om tot een globaal Europees overzicht te komen. Ieder land kampt met specifieke problemen waardoor het interessant was deze te bespreken en te vergelijken.

 

Enkele voorbeelden van specifieke gevallen:

Zweden

-          aanvallen op moskeeën , individu’s

-          vage terrorismewet kwam tot stand

-          misrepresentatie van islam en moslims door media

-          discriminatie tegenover sociale werkers

-          per jaar worden er 275 islamofobische gevallen gemeld

Australië

-          De wet laat orgaandonatie toe van personen zonder toestemming van familieleden

-          Vrouwen met hijaab vinden moeilijk een job, ook als je duidelijk kan zien dat iemand een praktiserende moslim is, bijvoorbeeld baard

Canada

-          Angst en haat tegenover de islam

-          Moslims worden gezien als onderdrukte individuen  

-          Niqab mag niet gedragen worden

-          6 moslim studenten aangevallen

-          Hoofden van varkens aan deuren moskee

-          Moslims neergestoken, vermoord

Turkije

Islamofobie = controversieel, uniek, ongekend maar bestaat wel, verschillende islamitische ‘sekten’, positieve discriminatie, meer religieuze vrijheid..

 

Conclusie

Er is geen globale werkdefinitie van islamofobie in Europa (reden: verschillende gevallen per land (hatecrime, hatespeech, discriminatie, uitsluiting), waar meer belang aan wordt gehecht. De definitie dient niet dezelfde te zijn en moet zich richten op de specifieke situatie van elk land.

 

NGO Bazaar gericht op islamofobie

Kennismaking met de deelnemende ngo’s en hun ambassadeurs

 

Intal België

International action for liberation à      empowerment, ontwikkeling, recht op gezondheid…

Jawaab

Londen helpt om de individuele ambities van degenen die sociaal onrechtvaardig behandeld worden, empowerment van minderheidsgroepen, kracht geven en een stem bieden

Young Swedish Muslims

De Moslim Raad van Zweden heeft momenteel 9 lidorganisaties, met een totaal aantal van ongeveer 100.000 leden

= vertegenwoordigd , biedt een stem aan maar liefst 70000 moslim jongeren in Zweden.

Another peace really is possible: Griekenland

Vrede is meer dan het niet hebben van oorlog. Vrede is gebaseerd op rechtvaardigheid, mensenrechten en democratie in elke staat en tussen staten.

Experten: Marwan Muhammad, Shane O'Curry aan het woord.

MARWAN MUHAMMAD

Directeur van de Collectieve tegen islamofobie in Frankrijk, vertelde: "Moslims zijn zondebokken en worden verantwoordelijk gehouden voor alle Europese problemen." Moslimgemeenschappen moeten worden uitgenodigd in plaats van in de kou te moeten staan. Er zou geen "hen" en "ons" mogen zijn, we zijn allemaal "ons".

Islamofobie is een term die we moeten vasthouden, aangezien die wordt gebruikt door grassroot actors. Maar we kunnen wel een eigen definitie voor ons land creëren. De overheid dient geen voorwaarden op te leggen betreffende het gebruik van de term. Het is nu vooral belangrijk dat we tot  een juridische erkenning van het fenomeen kunnen overgaan.

Hij stelde een kader voor om de term islamofobie te bestuderen

-          islamofobie als systeem: het concept kan gebruikt worden in verschillende contexten

-          islamofobie als een ideologie: stromen van ideologie, identiteit (het aanzien van moslims als een vreemd element), beschavende behoefte (“we dienen jullie moslims te bevrijden van de islam”)

-          islamofobie als een fenomeen: het ondersteunen en veranderen  van de de huidige stand van de kwestie

Definitie aangeboden door Muhammed:

Islamofobie is een fenomeen dat incidenten kwalificeert, waaronder HR-schendingen, discriminatie, hate speech, hate crimes die invloed hebben op gemeenschappen, personen op basis van hun geloofsovertuiging: de islam.

 

Intersectionaliteit

Verwevenheid van verschillende ideologieën leidt tot ernstige vormen van discriminatie; islamofobie is moeilijk te identificeren, terwijl het verweven is met andere begrippen zoals xenofobie, homofobe ideologieën.

 

Gelijkheid

Het recht om voor of niet voor een religie te kiezen, het recht om dit weer te geven of niet weer te geven.

Anti-islamitische publicaties verliezen hun betekenis aangezien er veel van hen op de markt zijn. 

Juridische oplossingen zouden zorgvuldig  bekeken moeten worden; andere attitudes: sociologische, educatieve (de complexiteit van het omarmen) enz.

 

SHANE O'CURRY

Hij presenteerde een "civiele-samenleving-reactie op anti-moslim haat" (en andere vormen van discriminatie), die bestaat uit een rapporteringssysteem "ireport.ie" op basis van een netwerk van NGO's.

Het is een nuttig hulpmiddel om twee belangrijke kwesties aan te pakken: onderrapportering (de ijsbergmetafoor: meldingen die binnenkomen zijn maar het topje van de ijsberg, terwijl er een groot deel onder het water verborgen is) en het gebrek aan erkenning van staten.

Het systeem staat open voor slachtoffers, omstanders evenals getuigen die melding zouden willen maken van islamofobe en andere discriminerende incidenten. De uitvoer bestaat uit harde gegevens (academische geloofwaardigheid) en menselijke verhalen die makkelijk aan de media kunnen meegedeeld worden (beide zijn even belangrijk).

 

Waarom werkt het?

- Toegankelijk (online platform)

- Groot netwerk van organisaties die hun middelen aanbieden

 - Effectieve media strategie

 - Produceert harde gegevens ( door een socioloog)

 - Gebruik van sociale media

Opmerkingen: het maakt geen gebruik van de nationale wetgeving om discriminatie te karakteriseren, maar  van internationaal erkende HR-normen

Karaktiserend van islamofobie (Le Deroff)

Directe discriminatie

Persoon of een groep minder gunstig behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie op grond van een fundamenteel kenmerk.

Indirecte discriminatie

Wanneer ogenschijnlijk neutrale bepalingen, criteria, praktijken, personen benadelen in vergelijking met andere personen op grond van fundamentele persoonlijke kenmerken.

Hate crime

Twee elementen: strafbare handeling in afwezigheid van haat/bias-motivatie en haat gekoppeld aan een fundamenteel persoonlijk kenmerk van het slachtoffer.

Hate speech

Minst duidelijk gedefinieerde, elke vorm van vijandige of agressieve spraak, deze vorm kan niet volledig verboden worden (principe van vrije meningsuiting).

Hoe kan hate speech worden aangepakt?

Wettelijk verbod; strafrecht alleen wanneer er een bepaalde drempel overschreden wordt.

 

 

Lees hier het Kif Kif dossier over 'Islamofobie' 

http://www.kifkif.be/actua/samen-tegen-islamofobie-vechtend-voor-mensenrechten