Televisie voor een harmonieuzere samenleving

MTRO wil de eenheid en de verscheidenheid van de islam in Vlaanderen en Brussel zichtbaar maken.

De Moslim Televisie en Radio Omroep (MTRO) startte op 18 september haar eerste uitzending op Eén. Op 1 januari werd de omroep erkend als levensbeschouwelijke organisatie. waardoor per jaar vier uur op tv en zeven uur op de radio kan uitgezonden worden.

Mohamed Achaibi, de voorzitter van MTRO liet tijdens interviews weten dat de omroep boeiende reportages zal maken om stereotypes over moslims en islam weg te werken.

De uitzendingen van de MTRO worden verzorgd in het Nederlands en zijn in de eerste plaats bedoeld voor Nederlands sprekende moslims en niet-moslims in Vlaanderen en Brussel.

Zo wil de MTRO waarborgen dat het programmabeleid juist niet gericht is op de verschillende (sub)stromingen, etniciteiten, culturen en talen die de islam en haar achterban rijk is, maar op iedereen die zich moslim voelt en noemt.

OOK OP RADIO 1

De radiouitzendingen gaan telkens door op vrijdagavond van 20u tot 20u30 op radio1.

De bedoeling is dat Vlaanderen kennis maakt met het islamitische erfgoed en met de islamcultuur.

De omroep wil ook zelf punten op de maatschappelijke agenda plaatsen. Bovendien wil de MTRO in de programma’s ook meer aandacht besteden aan organisaties met maatschappelijke meerwaarde .


VISIE VAN MTRO

Eenheid en verscheidenheid
Op radio en tv, maar ook online en in een begeleidende nieuwsbrief wil de MTRO de eenheid en de verscheidenheid van de islam in Vlaanderen en Brussel zichtbaar maken. Dat moet de wederzijdse erkenning en verdraagzaamheid bevorderen tussen de moslims, maar ook over de grenzen heen van de uiteenlopende levensbeschouwelijke stromingen en etnische achtergronden die in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigd zijn.

Bijzondere maatschappelijke omstandigheden
De omstandigheden waarin moslims in Vlaanderen en Brussel leven, worden onder andere gekenmerkt door maatschappelijke achterstand. De bestaande negatieve beeldvorming over de islam dreigt die achterstand tot structurele achterstelling en segregatie te bestendigen. De MTRO beschouwt het als zijn opdracht om de bestaande negatieve beeldvorming rondom de islam bij te sturen en zo bij te dragen tot de integratie en de gelijkberechtiging van de islamitische bevolkingsgroepen en tot betere relaties tussen moslims en niet-moslims in Vlaanderen en Brussel.

Specifieke groepen
De MTRO wil bijdragen tot de verbetering van de maatschappelijke positie van moslimjongeren, -vrouwen en -ouderen. Deze groepen zijn niet alleen in de samenleving als geheel, maar ook in islamitische kringen kwetsbaar en verdienen daarom extra aandacht.
De uitzendingen voor derden kunnen bijdragen tot een sterkere dialoog met de omringende samenleving. Daarom is het belangrijk dat mannen én vrouwen, autochtonen én allochtonen zich in de programma's herkennen. De uitzendingen moeten prioriteit geven aan de dialoog en aan de maatschappelijk relaties tussen moslims en niet- moslims en aan de positie en de rol van moslims, zowel mannen als vrouwen, in de hele samenleving.

 

Voor de productie en de realisatie van haar uitzending door derden
op het VRT-net, koos MTRO voor Bozo FIlm Company (BozoFilm) uit
Schaarbeek. BozoFilm zal instaan voor vormgeving, stijl en ritme van
het 60 minuten durende programma. Gemiste afleveringen kunnen
herbekeken worden op www.mtro.be

Volgende afleveringen:
- zondag 16 oktober van 10u tot 11u
- zondag 27 november van 10u tot 11u
- zondag 18 december van 10u tot 11u

 

http://www.kifkif.be/actua/televisie-voor-een-harmonieuzere-samenleving