Tussen 'Marokkaanse' en 'Moslim'

19-10-2008 | Nadia Fadil (KUL)

Bron: Internet 07/02/2008 - Nadia Fadil (KUL)  

Over de etnische en religieuze identiteit van 'Marokkaanse' adolescente meisjes Nadia Fadil KUL "Beschouw jij jezelf als Marokkaanse?   Fatima: Ik weet het niet…. Ik lust geen schapenvlees en ik eet liever spaghetti (lacht), eigenlijk doe ik wat dat zij doen, maar ik ben islamitisch, dat is alles. Ik koop kleren bij H&M; ik ga niet speciaal naar de Brabantstraat om mijn kleren bij de Marokkaan te halen." Fatima behoort tot wat men de tweedegeneratie-jongeren noemt. Fatima is een jong 'Marokkaans' meisje, of althans: zo placht men haar te noemen. We zien echter hoe ze deze term niet zonder meer aanvaardt: op een ludieke wijze maakt ze ons duidelijk hoe ze zich niet volledig kan scharen achter deze bepaling, hoe moeilijk het is haar identiteit op een éénduidige wijze te benoemen. Niet alleen wordt ze gealteriseerd - als vreemd aangeduid - door haar Marokkaanse benoeming, maar tevens lijkt zo'n etiquettering een complexiteit te verhullen die juist eigen is aan hoe zij zichzelf beschouwt, of zoals Ouiame, een van de andere meisjes in dit onderzoek, het uitdrukt: "ik heb niet graag zo'n etiket".   Rond het begrip identiteit is enorm veel inkt gevloeid. In het meest klassieke schema werd het individu opgedeeld in twee dimensies: een organische kern en een geestelijke rationele kern. Deze tweedeling kende een hoogtepunt in het 18de eeuwse verlichtingsdenken waarin het individu zijn natuurlijke elementen moest kunnen beheersen of zelfs wegcijferen, om enkel aandacht te hebben voor datgene wat hem zou emanciperen: zijn rationele geest. Identiteit werd dan ook als een eenheid begrepen die een lineair bestaan kent: steeds beter, steviger en wijzer. Vanaf de 19de eeuwse laat-moderniteit is deze zelfzekerheid echter steeds meer zoek geraakt, mede onder de invloed van filosofische ontwikkelingen zoals het Marxisme, de psychoanalyse en de taalfilosofie (Hall, 1992: 282-287). Het individu heeft niet langer zekerheden, ook niet over de zelfbeschrijving. De 'ik weet het niet' van Fatima is een obligaat zelfbeschrijvingsritueel geworden.  

http://www.kifkif.be/actua/tussen-marokkaanse-en-moslim