Vrouw-zijn in de digitale samenleving

18-02-2009 | Laurence Claeys & Magda Michielsens

Vanuit sommige hoeken wordt veronderstelt dat vrouwen niet in nieuwe technologieën geïnteresseerd zijn, dat ze passen als een vis op een fiets. Toch valt dit ernstig te betwijfelen...

Vanuit sommige hoeken wordt veronderstelt dat vrouwen niet in nieuwe technologieën geïnteresseerd zijn, dat ze passen als een vis op een fiets. Toch valt dit ernstig te betwijfelen...De behoefte aan meer onderzoek over het thema 'vrouwen en technologie' vormt een centrale onderzoekspijler binnen het beleidsgericht gelijke kansenonderzoek. De literatuurstudie 'Vrouwen, gender en informatie-en communicatietechnologieën (ICT)' die uitgevoerd werd, kadert binnen deze onderzoekspijler. Het wetenschappelijke rapport dat het Steunpunt Gelijkekansenbeleid over dit thema uitgeeft, biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoeken (met de nadruk op Vlaamse, Europese en Amerikaanse literatuur -in deze volgorde) van wat tot nu toe bestaat over het thema 'Vrouwen, gender en ICT'. Daarnaast schetst het de bestaande beleidsprioriteiten en -initiatieven en hoopt hierop in de toekomst voort te bouwen om vragen zoals 'Hoe kunnen ICT bijdragen tot meer gelijke kansen voor vrouwen en mannen?' en 'Hoe kan het internet als publieke ruimte bijdragen tot het doorbreken van oude genderpatronen?' te beantwoorden.

http://www.kifkif.be/actua/vrouw-zijn-in-de-digitale-samenleving