Wat vinden de politieke partijen van praktijktesten?

26-05-2015 | Jihad Van Puymbroeck > Platform #praktijktestennu

Praktijktesten zijn een hot item tijdens politieke debatten, maar wat zijn nu precies de standpunten van de verschillende partijen. Het platform #praktijktestennu heeft alle democratische politieke partijen de volgende vraag gesteld: Staat u als partij achter de aanbeveling om inspectiediensten specifieke bevoegdheden en onderzoeksinstrumenten toe te kennen (vb. praktijktesten, mystery shopping) om racisme en discriminatie op te sporen, vast te stellen en te vervolgen?

Open VLD

Open VLD is voorstander voor zelfregulering bij sectororganisaties. Als deze zelfregulering niet werkt en de werkgever niet aantoont dat hij maatregelen neemt, dan moet de werkgever binnen het kader van een gerechtelijke procedure onderworpen kunnen worden aan gerichte controles door de overheid. De partij wilt dat de overheid als werkgever georganiseerde praktijktesten uitvoert.

Groen

Groen is voorstander van praktijktesten. De partij vindt dat dat de inspectiediensten op Vlaams en federaal niveau meer opsporingsbevoegdheden en –instrumenten moeten krijgen om discriminatie pro- en reactief op te sporen en vast te stellen. De partij wilt geen zelfregulering door sectororganisaties. Dit is een taak voor de overheid

SP.A

SP.A is voorstander van praktijktesten. De partij vindt dat  inspectiediensten de expliciete bevoegdheid moeten krijgen en zo zullen praktijktesten onder professioneel toezicht gebeuren, en met respect voor een aantal procedureregels en kwaliteitsvereisten. De partij heeft ook een decreet ingediend dat praktijktesten mogelijk moet maken.

CD&V

CD&V is voor gerichte controles door de overheid op zichzelf als werkgever. De partij wilt gerichte anonieme controles mogelijk maken op bedrijven die ondanks zelfregulering hardnekkig blijven discrimineren. Samen met de andere federale meerderheidspartijen hebben ze een resolutie goedgekeurd, deze standpunten zijn hier uit voortgevloeid.

PVDA

PVDA voorstander van praktijktesten gereguleerd door bevoegde inspectie. De partij vindt het beleid van zelfregulatie onvoldoende om discriminatie significant terug te dringen. De partij wilt een (Inter)Federaal Gelijkheidsagentschap die het mandaat moet krijgen om strafrechtelijk en burgerrechtelijke procedures aan te sturen, maar ook om administratieve sancties te kunnen treffen, en zelfs fiscaal-rechterlijke

N-VA

N-VA heeft niet gereageerd op onze vraag 

 

>>> Donderdag 28 mei is er een hoorzitting in het Vlaams Parlement omtrent discriminatie op de arbeidsmarkt. Zonder in te schrijven, kan je als bezoeker de hoorzitting meevolgen in het Vlaams Parlement. Als je er niet bij kan zijn, volg het dan mee via een livestream. Tweet en facebook mee met #praktijktestennu tijdens de hoorzitting

 

>>> Lees meer in het dossier 'Praktijktesten'

 

http://www.kifkif.be/actua/wat-vinden-de-politieke-partijen-van-praktijktesten