Welbevinden van allochtone leerlingen in het middelbaar onderwijs

17-09-2008 | Lenaers S. - Universiteit Hasselt

Je zou op basis van de grote prestatieverschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen bij deze laatste groep een sterk onwelbevinden op school verwachten

Allochtone jongeren in het secundair onderwijs – hoe je ze ook definieert - presteren veel minder goed dan autochtone jongeren. Bron: Internet Je zou op basis van de grote prestatieverschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen bij deze laatste groep een sterk onwelbevinden op school verwachten.

20/06/2008 - Lenaers S. - Universiteit Hasselt  

Lenaers S. Universiteit Hasselt Expertise Centrum Gelijke Onderwijskansen Allochtone jongeren in het secundair onderwijs – hoe je ze ook definieert - presteren veel minder goed dan autochtone jongeren. Ze lopen vaker schoolse vertraging op. Ze beginnen vaker in de B-stroom en als ze dat niet doen, zakken ze vaak gradueel van ASO naar TSO en zelfs BSO. Voorts is de ongekwalificeerde uitstroom bij allochtonen een stuk hoger bij allochtonen. Ten slotte stellen we vast dat de verschillen in wiskundeprestaties tussen autochtonen en allochtonen nergens ter wereld zo groot is als in België. Verklaringen voor deze prestatiekloof zijn terug te brengen in vier grote categorieën. Ten eerste leiden sociaal-economische verschillen in onder andere opleidingsniveau en inkomen van de ouders tot minder goede resultaten bij leerlingen uit een minder gunstige milieus waarvan allochtonen een grote groep uitmaken. Daarnaast spelen ook etnisch-culturele verschillen zoals verschillen in moedertaal een belangrijke rol. Ten derde hebben leerlingen veel motivatie en steun nodig van gezin en vrienden. Allochtone ouders zijn vaak echter niet vertrouwd met het Vlaams onderwijssysteem. Ten slotte is discriminatie een factor waarmee steeds rekening dient te worden gehouden. Je zou op basis van de grote prestatieverschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen bij deze laatste groep een sterk onwelbevinden op school verwachten. Zowel Vlaams als internationaal onderzoek slaagt er echter niet in om deze relatie ondubbelzinnig vast te stellen.

In dit onderzoek staat het welbevinden van allochtone versus autochtone leerlingen in Vlaanderen centraal. De centrale onderzoeksvraag is tweevoudig. Welke zijn enerzijds de verschillen in welbevinden tussen autochtone en allochtone leerlingen? Wat zijn anderzijds de oorzaken van deze verschillen?

Download hier het onderzoeksrapport  op http://uhdspace.uhasselt.be/dspace/handle/1942/8334

http://www.kifkif.be/actua/welbevinden-van-allochtone-leerlingen-in-het-middelbaar-onderwijs