Wetenschap en beleid

28-01-2009 | Albert Martens

In deze bijdrage tracht prof. emiritus Albert Martens (KUL) in te gaan op een uitnodiging om zijn visie op het integratiebeleid en de rol van wetenschappers in dat beleid te duiden.

Betoog voor een LAT-relatie gepubliceerd in Ethiek en Maatschappij

Met deze bijdrage trachten we in te gaan op een uitnodiging die als volgt werd geformuleerd: "Wat ons (V.S. voor de redactie van 'Ethiek en Maatschappij') interessant lijkt, is dat u ook een bijdrage (een soort slotveschouwing, uitleiding) zou leveren m.b.t. uw visie op het integratiebeleid en de rol van sociaal wetenschappers daarin, temeer daar u zo'n lange ervaring heeft en ook heeft meegewerkt aan de evaluatie van het vlaams minderhedenbeleid."

Na enige aarzeling en na een wat langere bezinning, bleek dat het niet zo eenvoudig was om hierop kort en bondig in te gaan. Net de zindsnede "temeer u zo'n lange ervaring heeft' speelde mij parten. tot waar zou ik dan moeten teruggaan? Vanaf welk moment of periode kunnen zinvolle elementen worden aangebracht om hierover relevante (en voor wie?) dienge te (ver)tellen? Wat mij belangrijk leek is het feit dat er reeds wetenschappeljk onderzoek was rond migratie (sinds 1966 was men hiermee al bezig) vóór de electorale successen van extreemrechts bij het beleid de vraag naar wetenschappelijk onderzoek deed ontstaan.Had dit vroeger bedreven onderzoek dan ook geen banden met, invloeed op het beleid? Dit noopte mij om terug te grijpen naar de auturs die mij toentertijd inspireerden (G. Myrdal en E.J.B. Rose) en zo vast te stellen dat, vergeleken met wat wij hier en nu kennen, er toen wél al een band tussen wetenschap en beleid aanwezig was, maar dat deze een andere vorm had.  

http://www.kifkif.be/actua/wetenschap-en-beleid