Zuiderpershuis is intercultureel erfgoed

16-05-2012 | Omar Ba & Selamet Belkiran

Het historische kapitaal van het Zuiderpershuis moet niet teniet worden gedaan omdat een kleine groep veronderstelt dat Kunst aan bepaalde standaarden moeten beantwoorden.

Na een paar jaren is het Zuiderpershuis uitgegroeid tot een Wereldculturencentrum waar niet alleen theater aan bod kwam, maar ook muziek, en dit altijd met de drive om kunstvormen uit de hele wereld en de boodschap die zij met zich dragen in Vlaanderen te verspreiden en bekend te maken. Het Wereldculturencentrum werd in de loop van jaren een referentie wat betreft het toegankelijk maken van wereldpodiumkunsten voor de verschillende culturele componenten van de stad Antwerpen en voor velen in Vlaanderen, Brussel en verder. Onze achterban heeft altijd zijn weg gevonden naar deze plaats en wij willen deze ontmoetingsplaats en haar werking dan ook behouden. 

Het WCC heeft ook een pioniersrol gespeeld in het stimuleren van artistieke tendensen die uit de allochtone gemeenschap ontstaan. Sommigen van deze zijn ook nu gevestigde actoren geworden in het Kunstencircuit. 

Het historische kapitaal van het Zuiderpershuis moet niet teniet worden gedaan omdat een kleine groep veronderstelt dat Kunst aan bepaalde standaarden moeten beantwoorden en een breed maatschappelijk draagvlak moet kunnen bewegen.

Het Zuiderpershuis is een laboratorium dat verschillende kunstvormen uit alle windstreken met elkaar te brengt en nieuwe kwalitatieve interculturele kunstvormen stimuleert, zoals bv Zita Swoon en de Burkinese artiesten Mamadou Diabaté en Awa Deme. Een ontmoeting die het schitterende album Wait for me teweegbracht.

Dat multifunctionele profiel blijft zich verder ontwikkelen en vele groepen en allerlei organisaties vinden hun weg ernaartoe door het opzetten van samenwerkingsverbanden, het aanbieden of het gebruiken van de zalen. Dit draagt bij tot het bereiken van een uiteenlopende groep mensen. 

Er zijn weinig plaatsen in Antwerpen, Vlaanderen en België die culturele en artistieke ruimte bieden aan verschillende bevolkingsgroepen en op zo een uitgesproken manier de binding en ontmoeting tussen verschillende culturen en werelddelen bevorderen. Nu er een nieuw elan is, moet er alles aan gedaan worden om deze werking en ruimte te vestigen in het Vlaamse culturele en artistieke landschap. 

Voor de allochtone landelijke federaties (UTV en Platform Afrikaanse gemeenschappen) is het belangrijk om deze plaats te behouden om sterkere en meer structurele samenwerkingen te bestendigen en samen nieuwe wegen/mogelijkheden te verkennen en te ontsluiten om de Vlaamse Kunsten sector te verrijken met zijn sociale en culturele diversiteit. Vlaanderen heeft er alle belang bij om een internationaal kunstencentrum te hebben dat een wereldwaardig kruispunt is waar uitwisselingen mogelijk blijven. 

Deze locatie is ook uiterst symbolisch door zijn ligging in een buurt die lichte snobistische tendensen vertoont. Het zou spijtig zijn voor de ruimtelijke sociale diversiteit als er alleen maar een bijna elitair en hoogdrempelig aanbod zou overblijven.

Dat het Zuiderpershuis sociaal en cultureel verankerd is in de Stad Antwerpen is een zekerheid en het kan nog veel meer bieden als die werking blijft bestaan. De federaties UTV, Platform van Afrikaanse gemeenschappen en willen zeker bijdragen tot het bereiken van deze doelstellingen ten goede van Vlaanderen. De allochtone landelijke organisatie willen en zullen een werking ondersteunen die rekening houdt met de artistieke en culturele behoeftes van hun achterban in samenwerkingsverband.

---
Platform Afrikaanse Gemeenschappen (Omar Ba)
Unie van Turkse Verenigingen (Selamet Belkiran)

http://www.kifkif.be/actua/zuiderpershuis-is-intercultureel-erfgoed