Archief van de artikels op Kif Kif

Voor Meulenbelt is het duidelijk: je kan als sociale beweging de verschillende identiteiten niet van mekaar loskoppelen en alleen werken rond klasse, gender of kleur. Feminisme kan voor haar niet anders dan intersectioneel zijn.

23-09-2017 | Abbie Boutkabout | weergeven

Jeremy Corbyn was de grootste winnaar van de Britse parlementsverkiezingen. Een bijzondere prestatie voor iemand die af te rekenen had met interne rebellieën en een vijandige pers. Ongezien, een marxist aan het hoofd van een sociaaldemocratische partij, maar dit komt niet uit de lucht vallen.

22-09-2017 | Mohamed El Khalfioui | weergeven

Vlaanderen is geen afgezonderd eiland, maar is steeds verbonden met de grotere sociale en politieke omwentelingen in onze geglobaliseerde wereld. Daarom zal Kif Kif zo nu en dan ook een Engelstalig artikel publiceren. Een eerste 'Kif Kif English' artikel wordt deze boekbespreking.

22-09-2017 | Véronique Clette-Gakuba | weergeven

Valentijn Dhaenens voert in 'Stranger in Paradise' een performance uit: hij belichaamt het Europese discours en beleid inzake migratie voor een publiek dat bestaat uit net aangekomen migranten. Het resultaat is niet alleen voor hen confronterend.

19-09-2017 | Orlando Verde | weergeven

Een goed boek biedt je een nieuwe kijk op haar onderwerp, ook als je dat al denkt te kennen. Zo opent lezen je ogen. In zijn nieuwste boek werpt Ghassan Hage niet alleen een nieuwe blik op racisme, maar weet onze blik ook nog open te trekken naar de relatie ervan met milieuproblemen.

18-09-2017 | Maarten Loopmans | weergeven

Het vertrouwen tussen jongeren en agenten moet terug opgebouwd worden. Door sterke samenwerkingen met jeugdwerkingen en wijkdiensten. Dit is een project dat veel tijd en geduld vraagt, maar het zal het vertrouwen versterken en zo het werk van de politie makkelijker en aangenamer maken.

15-09-2017 | Yassine Boubout | weergeven

Birsen Taspinar gebruikt EMDR om een specifiek trauma het hoofd te bieden: racismetrauma, of trauma dat voorkomt uit racismestress. “Je krijgt veel over je heen als je deelneemt aan het publieke debat over racisme en dat voel je op den duur bijna lijfelijk,” vertelt Taspinar.

14-09-2017 | Abbie Boutkabout | weergeven

Waterdichte repliek op de poging om het "cultuurmarxisme" gelijk te stellen aan het neoliberalisme: "Het ‘neoliberalisme’ is geen ‘frame’, geen extern denkkader dat op slinkse wijze aan mensen wordt opgelegd zodat ze neoliberaal handelen."

13-09-2017 | Brecht De Smet | weergeven

In onze tweede Koffie met Kif Kif podcast gaan we in gesprek met Dominique Willaert rond vrijheid van meningsuiting, de staat van het linkse activisme in Vlaanderen en de noodzaak om grondige machtsanalyses te maken in de huidige debatten.

12-09-2017 | Jonas Slaats | weergeven

Verslag van de boekvoorstelling van het boek 'Zwijg, allochtoon!' in De Roma: "Ineens was Lamrabet geen schrijfster of kunstenares meer, ze was alleen een moslim."

11-09-2017 | Kaoutar Zaitouni | weergeven

Worden mensen met een migratieachtergrond 'gemiddeld' anders behandeld door winkeliers dan mensen zonder migratieachtergrond? Deze kwestie is vooral interessant in het licht van andere ontwikkelingen. Want het fenomeen beperkt zich niet tot de winkel.

08-09-2017 | Orlando Verde | weergeven

Schrijfster en voormalig Unia-juriste Rachida Lamrabet stelt morgen haar nieuwste essay ‘Zwijg, Allochtoon!’ voor in De Roma. Daarin fileert ze het hoofddoekendebat, de mechanismen van discriminatie en de gemarginaliseerde positie van de ultieme Ander.

07-09-2017 | Jef Cauwenberghs | weergeven

Kim Buermans recenseert 'De Zijderoutes' van Peter Frankopan: "In het boek beschrijft de auteur zeer nauwkeurig de gebeurtenissen die doorheen de geschiedenis aanleiding hebben gegeven tot verschuivingen in de internationale politiek." (Bijlage: hoofdstuk 'Geloofsroutes')

05-09-2017 | Kim Buermans | weergeven

Nadia Fadil kijkt naar welke vormen van antiracisme en welke slachtoffers van racisme als legitiem worden beschouwd: "De hoofdzonde die Rachida heeft begaan is dat ze ‘slechte’ slachtoffers is gaan verdedigen: figuren die niet als slachtoffers maar als daders worden gezien."

04-09-2017 | Nadia Fadil | weergeven

Pascal Debruyne analyseert in detail de besparingsronde en bestuurlijke onvrede bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

02-09-2017 | Pascal Debruyne | weergeven

We spraken met de directeur van de Dossin Kazerne over thema’s als vrije meningsuiting, polarisering, zondebokmechanismen en zoektochten naar maatschappelijke heling.

01-09-2017 | Jonas Slaats | weergeven

De zogenaamde neutraliteit moet er zijn om de burger gerust te stellen dat de overheidspersoon zijn of haar werk zonder bias uitvoert, maar het is juist deze vorm van 'witte' neutraliteit die mensen met een migratieachtergrond geen toegang geeft tot bepaalde functies bij diezelfde overheid.

30-08-2017 | Imaan Snijders | weergeven

Kif Kif keurt de veronderstelling dat een persoon niet professioneel kan handelen omwille van de zichtbaarheid van hun geloof af. Dat is een verkeerde veronderstelling die aan de basis ligt van deze manier van denken en beleid maken.

30-08-2017 | Kif Kif | weergeven

Malcolm X is scherpe maatschappijanalyse. De voorstelling, een geslaagde combinatie van concert en theater, haalt ons geregeld uit onze comfortzone. Een trouwe weergave van de man en zijn tijd, een legitieme vertaling van zijn context naar de onze.

28-08-2017 | Orlando Verde | weergeven

In een tijd waarin de kiemen van onze huidige natiestaten nauwelijks gelegd waren, zien we in Japan een nationalistische reflex. Dit terugplooien op zichzelf om zich te beschermen tegen invloeden van buitenaf die als bedreigend worden beschouwd, zal ons niet vreemd in de oren klinken.

23-08-2017 | Hanne van Regemortel | weergeven
http://www.kifkif.be/archief-van-alle-artikels?page=3