Biographer n°II: Laurent Wilms ¦ Necro Negro //OR// ‘Adopteer een Neger’

01-12-2011 | Roland Gunst

"De sleutel van ons plan is de adoptie van een neger door Vlaamse gezinnen. “Make a family from your enemy so you can manipulate him better.” Meer kan ik u nog niet vertellen om onze strategie aan de sluwe neger niet prijs te geven."

Performance at Art Cinema Off Off (www.offoff.be) op 11 dec van 18:00 tot 19:00.
Adres:  Cinema OFF OFF, Lange Violettestraat 237, 9000 Gent

‘Adopteer een Neger!’

Warning: Dit project is een sociaal / aristiek krachtproef tegen elke vorm van discriminatie en racisme.

De Neger is helaas geen bedreigde diersoort. Je vindt de neger waar de Vlaming leeft. Diep in het Vlaamse land vormt hij zwarte vlekken temidden van de maagdelijk blonde korenvelden. Zijn aanwezigheid is een culturele erfenis die sommige Vlamingen graag in leven houden. Die goede Neger is een vriend des huizes geworden.

Gedurende de laatste 30 jaren heb ik alle daden en woorden van die goede Neger ervaren, geobserveerd en geanalyseerd. Mijn conclusie is dat dit zwart, vuil, dom en stinkend beest geen plaats in onze samenleving heeft. Dit monster moet met alle nodig middelen uitgeroeid worden. Vlaanderen heeft die neger niet langer nodig. “Le temps de la colonie est révolu.”

Het is tijd voor de uitroeiing van de Neger. Een georganiseerde uitroeiing is de enige oplossing. Hiervoor schakelen we een staf van getrainde Vlaamse specialisten in om de Negerkwestie op te lossen. Ze zullen in de komende maanden op alle Vlaamse dorpspleinen en in alle parochiehuizen aanwezig zijn om het plan uitéén te zetten en om u als Vlaming te overtuigen samen met ons de strijd aan te gaan.

De sleutel van ons plan is de adoptie van een neger door Vlaamse gezinnen. “Make a family from your enemy so you can manipulate him better.” Meer kan ik u nog niet vertellen om onze strategie aan de sluwe neger niet prijs te geven.

Vlamingen, in naam van het welzijn van uw Vlaamsche land, roep ik u op om talrijk naar deze bijeenkomst te komen. Door uw talrijke aanwezigheid, uw strijdlust en uw engagement, zullen wij ons Vlaanderen bevrijden van deze zwarte vloek.

‘Is de Afrikaan / de Zwarte zelf de bedenker van de Neger-identiteit?’

Jan C. - een rasechte Vlaming –
Sales manager
Necro Negro project

Producers: The John k Cobra Institute of Videoartfacts & MaryAgeInrawlanD

In samenwerking met Carlos Mc Mullins.

Facebook: John K Cobra Institute of Videoartfacts

 

Lees ook: Biographer °I

http://www.kifkif.be/cult/biographer-n%C2%B0ii-laurent-wilms-%C2%A6-necro-negro-or-%E2%80%98adopteer-een-neger%E2%80%99