Kif Kif Awards 2010: Digital Storytelling

26-10-2010 | Wendy Kegels

We willen met jongeren rond zeer uiteenlopende themas werken. Dit jaar hebben we ons vooral toegespitst op het thema migratie maar de komende jaren breiden we het thema-aanbod uit.

Toen de Kif Kif Awards zich nog Kleur de Kunst noemde, konden deelnemende jongeren hun literair hart op tafel leggen. Later werden hun zielenroerselen ook beloond met een Award voor muziek, dans, Spoken Word of Slam Poetry. Kif Kif richt zijn pijlen naar de leefwereld van jongeren. De organisatie is voortdurend op zoek naar nieuwe werkvormen of stijlen die hier nog niet zijn doorgebroken. Dit jaar laat de Kif Kif Awards ons kennismaken met de nieuwkomer Digital Storytelling.Kif Kif vraagt intern projectmedewerker Tinne Kenis de oren van het lijf.

Kif Kif: De deelnemers van de Kif Kif Awards 2010 kunnen zich niet alleen creatief uitleven in literatuur, muziek, Spoken Word en Slam Poetry maar vanaf nu ook in het genre Digital Storytelling. Een nieuw begrip in ons land dat om duiding vraagt.
Tinne: Digital Storytelling is inderdaad een recente term. Het is een fenomeen dat over de hele wereld in opmars is en in België een ware primeur kent bij Kif Kif. Digital Storytelling omvat een beweging die de gewone mens aan het woord laat door met behulp van nieuwe digitale hulpmiddelen zijn true story op een meeslepende en emotionele manier te vertellen. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, zijn digitale fotos, tekst, muziek en je eigen stem. De verhalen die op deze manier ontstaan, zijn gewoonlijk vrij kort. Ze duren drie tot vijf minuten en kunnen zelfs interactief van aard zijn.

Kif Kif: Waarom heeft Kif Kif beslist om Digital Storytelling aan het rijtje toe te voegen?
Tinne: Binnen de werking van Kif Kif is het genre een waardevol nieuw instrument. Kif Kif wil een medium zijn voor jongeren die hun stem willen laten horen. Binnen de organisatie vult de methodiek van Digital Storytelling de werking Journalistiek en Mediawatch aan. Hoewel deze laatste twee dezelfde functie vervullen als hun nieuwkomer kunnen ze als hoogdrempelig beschouwd worden. De leemte die onbewust ontstaat, wordt door Digital Storytelling opgevuld. Het project haakt in op de leefwereld van vele jongeren die ook een verhaal in zich hebben maar die niet altijd even mondig of vlot met de pen zijn.

Kif Kif: Je spreekt over een project dat nog in zijn Belgische kinderschoenen staat. Hoe pakt Kif Kif dit aan?
Tinne: Aan het project is een workshop verbonden om de jongeren wegwijs te maken in dit genre. Hiermee doen we momenteel verschillende scholen aan waar we talloze verhalen verzamelen van jongeren. We laten hen vertellen over zichzelf, hun familie en hun omgeving. Deze verhalen worden door de jongeren zelf in Digital Stories gegoten. Het is de bedoeling dat we het project na verloop van tijd uitbreiden van scholen naar andere jongerenfora.

Kif Kif: Het doelpubliek dat je met dit project opzoekt, bestaat onmiskenbaar uit jongeren. Welke verhalen verwacht Kif Kif van hen?
Tinne: We willen met jongeren rond zeer uiteenlopende themas werken. Dit jaar hebben we ons vooral toegespitst op het thema migratie maar de komende jaren breiden we het thema-aanbod uit. We richten ons dus op zowel allochtone als autochtone jongeren. In eerste instantie gaat onze prioriteit dit jaar uit naar de migratieverhalen van allochtone jongeren van de tweede en de derde generatie. Maar dat betekent niet dat autochtone jongeren hier geen aanspraak op kunnen maken. Ook zij hebben vaak een geschiedenis van migratie in zich, hetzij via henzelf, hetzij via hun ouders. Het naar voren brengen van deze gelijkenissen geeft zelfs een extra meerwaarde aan het project.

Kif Kif: Leg eens uit welke ambitieuze doelstellingen Kif Kif met dit project voor ogen heeft?
Tinne: Met het project Digital Storytelling willen we vooral het migratieverleden van België in kaart brengen van voornamelijk de tweede helft van de twintigste eeuw. Dit kunnen we enkel bekomen als de jongeren hun ouders of grootouders aanspreken om het verhaal van hun oorspronkelijke afkomst te leren kennen. Bovendien moeten ze bij hen beeldmateriaal vinden dat hun verhaal kracht bij kan zetten. Hiermee hopen we de intergenerationele dialoog op gang te brengen. Door het uiteindelijke samenbrengen van alle digitale verhalen, wordt de interculturele dialoog ook gestimuleerd: jongeren bekijken elkaars verhalen en leren elkaar beter begrijpen. En tot slot mikken we op een even belangrijk individueel doel, namelijk dat van positieve identiteitsvorming door het maken van een persoonlijk verhaal.

Kif Kif: Worden de digitale verhalen die jullie onderweg aangereikt krijgen in een databank verzameld?
Tinne: De verhalen brengen het migratieverleden in kaart en worden uiteraard bewaard voor de toekomst. Momenteel praten we hiervoor met Faro, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed.Het project doelt op bewustmaking van de rol en het belang van Erfgoed, in dit geval Digitaal Erfgoed. We creëren Digitaal Erfgoed maar staan ook stil bij de bewaring ervan. De gecreëerde Digital Stories brengen we onder in private archieven van het Stadsarchief, in dit geval het Felix Archief. Er wordt ook gewerkt aan een digitaal platform gelinkt aan de website van Kif Kif.

Kif Kif: Hoe zal Kif Kif met de verzamelde verhalen naar buiten treden?
Tinne: Met mediakanalen als YouTube worden de verhalen gepubliceerd. Mits toestemming van de maker publiceren we alle Digital Stories op Kif Kif TV ( www.kifkiftv.be ). We werken momenteel aan een update van de website waarbij het mogelijk zal zijn de Digital Stories te integreren in sociale netwerksites als Facebook, Netlog, Twitter…Allemaal om een bredere ‘exposure’ na te streven.  Uiteindelijk zullen we ook samenwerken met musea als het MAS, Red Starline Museum en zullen we een rondtrekkende tentoonstelling langs cultuurhuizen organiseren.

Kif Kif: Zo lang zullen we gelukkig niet moeten wachten want binnenkort krijgen we op de Kif Kif Awards al een greep uit die verhalen te zien. Hoe zal die selectie verlopen?
Tinne: We zullen met de Raad van Bestuur van Kif Kif, de Kif Kif medewerkers en enkele experts uit het middenveld en de Erfgoedsector een selectie maken. Op die manier zal er gestemd worden op de drie beste Digital Stories. Deze verhalen zullen vertoond worden tijdens de Kif Kif Awards. De winnaar van de categorie Digital Storytelling zal uiteindelijk door het publiek gekozen worden via een systeem van formuliertjes en een stembus.

Kif Kif: Allen daarheen en stemmen maar! Succes nog met het Erfgoedproject!

http://www.kifkif.be/cult/kif-kif-awards-2010-digital-storytelling