Kif Kif Awards 2010: Seckou

21-10-2010 | Laetitia Sabiti

slam zie ik al zeker niet als een hobby. Het is mijn leven, maar ik kan er jammer genoeg niet van leven

Vorig jaar was de 25-jarige Seckou al van de partij en won hij een Kif Kif award voor de categorie ‘slam’. Ook dit jaar zal deze slampoëet aanwezig zijn om on stage een meppende performance te geven in de Europese productie ‘Reality in Disguise’. Vorig jaar was de 25-jarige Seckou al van de partij en won hij een Kif Kif award voor de categorie ‘slam’. Ook dit jaar zal deze slampoëet aanwezig zijn om on stage een meppende performance te geven in de Europese productie ‘Reality in Disguise’. 

Kif Kif: Wat betekent poetry slam voor je?
Seckou: “Dat is een heel apart iets dat je niet kan bestempelen. Het is de combinatie van een boodschap, een gevoel en een ritme. Voor mij persoonlijk is het een boodschap dat rijmt. Die boodschap beperkt zich trouwens niet tot woorden. Volgens mij kan iemand zelfs met enkel een instrument slammen. Het is een bepaald gevoel dat je in je boodschap verwerkt.”

Kif Kif: Sommigen categoriseren slam onder rap, anderen onder poëzie. Waaronder valt slam volgens jou?
Seckou: “Onder geen van beide. Het is een aparte vorm van kunst. Alles wat een boodschap heeft en onder geen van beide categorieën geplaatst kan worden, is slam. Want als het onder rap of poëzie valt, kan het geen slam meer zijn. Dan verliest het aan originaliteit. Het is veel meer dan deze twee vormen. Slam Poetry bestaat trouwens niet alleen uit woorden, maar ook uit de combinatie met muziek.”

Kif Kif: Over muziek gesproken. Er zijn poetry slammers die gebruik maken van muzikale begeleiding. Heb jij er bewust voor gekozen om dit niet te doen?
Seckou: “Eigenlijk niet. Moesten er muzikanten in de workshop hebben gezeten de eerste keer ik meedeed met de Kif Kif Awards, had ik zeker geprobeerd om er met hen iets van te maken. Het is een beetje uit noodzaak dat ik het tot hiertoe zonder heb gesteld. Ik ben wel van plan om dat er nog bij te nemen. Het woord begeleiden is wel niet correct. Die muziek is gewoon een tweede slam die tegelijkertijd aanwezig is. De tekst die je voorbrengt neemt een gevoel met zich mee en dat instrument op de achtergrond doet hetzelfde. Zo’n instrument kan je boodschap dus versterken.”

Kif Kif: Enkele typerende kenmerken voor poetry slam zijn het gebruik van ritme en intonatie. Vind je dit zelf ook zo belangrijk?
Seckou: “Intonatie niet zo, maar ritme wel. In alles wat met muziek of geluid te maken heeft, is ritme belangrijk. Dat is juist hetgeen je gevoel overbrengt. Het gebruik van intonatie daarentegen is enkel om de boodschap duidelijk te maken, maar hoeft helemaal niet. Als het in je stuk past dat je niet perfect verstaanbaar hoort te zijn, dan maakt die intonatie niet uit.”

Kif Kif: Waar leg jij dan de nadruk op tijdens het slammen?
Seckou: “Nog altijd te veel op het ritme. Een beetje beroepsmisvorming aangezien ik een rapper ben. Doordat ik rap let ik immers veel op mijn ritme. Een dichter daarentegen zal meer nadruk leggen op andere zaken. Soms is het interessant om die gewoonte te breken. Zo zou ik bijvoorbeeld een tekst kunnen schrijven waarvoor ik met mijn rug naar het publiek moet staan. Het mag wel niet te vreemd worden. Als je iets te vreemd maakt, kan het wel eens voorkomen dat je publiek het ook maar vreemd vindt.”

Kif Kif: Kan je zo’n slamtekst improviseren?
Seckou: “Hetgeen ik maak, kan ik niet improviseren. Ik geloof wel dat er vele goede slammers zijn die geïmproviseerde acts brengen. Deze improvisaties rijmen meestal niet en ik let er juist op dat mijn tekst rijmt. Ik zou er wel toe in staat zijn. Maar of het dan even goed zou zijn, weet ik niet.”

Kif Kif: Je leert je teksten dus telkens uit het hoofd. Blijft het gevoel van die tekst dan nog wel puur en oprecht?
Seckou: “Jazeker. Want als je het van een blad afleest, ben je met drie zaken tegelijkertijd bezig. Ten eerste je presentatie, ten tweede het blad dat je afleest en ten derde moet je begrijpen wat je aan het lezen bent. Dit zorgt voor te veel afleiding. Als je jouw tekst uit het hoofd leert, komt dit niet voor. Je moet die tekst nu ook niet de dag voor je optreden leren. Door ze op regelmatige basis voor je optreden te herhalen, kan je dat gepaste gevoel terugbrengen. Slamdichter die hun tekst aflezen, breken trouwens het contact met hun publiek. Persoonlijk vind ik dat onrespectvol. Als je de tijd hebt om het vanbuiten te leren, doe je dat ook. Je brengt het stuk voor je publiek en niet voor jezelf.”

Kif Kif: Hoelang doe je erover om een tekst neer te pennen?
Seckou: “Dat hangt van tekst tot tekst af. Mijn teksten houden nooit op. Zo bestaat de tekst van de Kif Kif awards van vorig jaar niet meer. Die tekst is veranderd. Hij is langer geworden en er zijn stukken uit weg gevallen. Wanneer ik mijn teksten herlees, brengt me dat vaak terug op iets anders en pas ik dat aan. Mijn teksten leven. Zolang ze blijven leven, blijven ze mij interesseren. Zoniet, laat ik de tekst voor wat het is en begin ik met een andere. Doordat ik mijn teksten live voorbreng en niet op cd vastleg, kan ik er mee doen wat ik wil.”

Kif Kif: Kan je van Slam je vaste job maken?
Seckou: “slam zie ik al zeker niet als een hobby. Het is mijn leven, maar ik kan er jammer genoeg niet van leven. In België is dat toch nog niet mogelijk. Er is nog geen markt voor omdat mensen het niet kennen. Als je er toch iets van wil maken, moet  je dat al gaan combineren met theater.”

Kif Kif: Wat mogen we verwachten van je performance?
Seckou: “Iets speciaals en zeer innovatief. Dat eigenlijk sowieso, anders doe ik het niet.”

http://www.kifkif.be/cult/kif-kif-awards-2010-seckou