Niels De Rudder

Niels De Rudder is een progressieve opiniemaker en columnist. Afkomstig uit de stad van Louis Paul Boon schopt hij graag een geweten. Heerlijk verontwaardigend maar steeds met één doel ogen: een warme samenleving met een brede solidariteit, gelijke kansen en welvaart voor iedereen.

http://www.kifkif.be/cult/niels-de-rudder