Verborgen vrouwen

22-11-2010 | André Oyen

Voor mij persoonlijk is het een moedige film die kan aanzetten tot dialoog en ook vrouwen van alle mogelijke culturen kan motiveren om er over te praten en hun ook duidelijk maken dat hulpverlening beschikbaar is.

Op donderdag 25 november 2010 om 14u gaat de docu-filmreportage 'Verborgen vrouwen' in première in de Universiteit Antwerpen 'Promotiezaal Grauwzusters' Lange St-Annastraat 7 2000 Antwerpen. Deze première gaat door tergelegenheid van de 'Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen'.

Het gaat om een project dat werd gerealiseerd in samenwerking met VOEM, gefaciliteerd door de UA en met steun van het district Berchem en de Stad Antwerpen.

CIB heeft dit jaar al drie schitterende reportages afgeleverd waarin mensen die meestal op een negatieve manier in de media komen, hun eigen verhaal kunnen vertellen en zo een stuk wantrouwen en xenofobie weg te nemen. De initiatiefnemers kregen er dan ook zeer terecht de emancipatieprijs voor.

In zijn twee vorige films Mensen Mozaiek en Marokkaanse jongeren aan het woord gebruikte cineast Mohammed Ihkan een wervelend camerawerk en ook licht frivole montagetechnieken.

Deze film Verborgen Vrouwen is echter heel sober van aanpak en wordt daardoor enorm confronterend. Interviewer en geïnterviewde hebben daardoor meer een 'vertrouwensgesprek' dan een filmopname. Twee vrouwen vertelden heel open over hun ervaringen als slachtoffer van partnergeweld en dat greep enorm aan.

De film laat twee vrouwen aan het woord, die beiden te maken kregen met partnergeweld. De ene vrouw is geboren in Marokko en getrouwd geweest met een Belgische Marokkaan. De andere is geboren in België, met Marokkaanse roots. Ze is getrouwd geweest met een Marokkaanse man uit haar familie. Beiden wonen in België.

Zulke confrontaties met slachtoffers van geweld zijn telkens opnieuw pijnlijk. Nochtans zijn deze dingen zo oud als de wereld. Maar kom er maar mee naar buiten wanneer het je overkomt.

Mensen moeten vrij zijn om te beslissen of ze over deze dingen willen vertellen en een camera werkt zoal drempelverhogend.
Uit de nabespreking bleek dat sommigen het nog al moeilijk hadden met het feit dat het hier enkel en alleen over Marokkaanse vrouwen ging want dat zou stigmatiserend kunnen werken en voor deze mensen was het dan ook beter geweest dat er ook een Belgische vrouw zou bij geweest zijn. Dit is een begrijpelijke reactie,maar de reactie van de filmmakers dat na uiterst grondige research enkel deze vrouwen wilden getuigen, is evenzeer begrijpelijk.

Voor mij persoonlijk is het een moedige film die kan aanzetten tot dialoog en ook vrouwen van alle mogelijke culturen kan motiveren om er over te praten en hun ook duidelijk maken dat hulpverlening beschikbaar is.

Heel wat van die hulpverleners waren ook bij de vertoning aanwezig en in het debat klonk toch vooral de waarderende toon voor deze film door.

Verborgen vrouwen
scenario en interviews Chris Schillemans
regie en camera Mohammed Ihkan
Productie CIB 2010
zelf een vertoning organiseren?
http://www.communicatieinbeeld.be/

http://www.kifkif.be/cult/verborgen-vrouwen