Welkom

Nasr Abu Zayd (1943-2010) is één van de belangrijkste erfgoeddenkers binnen het islamitische denken. Hij is bekend - en berucht - omwille van zijn hermeneutische analyse van de Koran.

12-01-2018 | Eva Vergaelen | Lees verder

In Gandhi's strijd tegen discriminatie en voor gelijkwaardigheid, wordt over het algemeen gefocust op zijn geweldloosheid. Zijn kijk op economie blijft veelal onderbelicht. Die is nochtans van groot politiek en sociaal belang.

10-01-2018 | Jonas Slaats | Lees verder

In het eerste deel van 'Belgische Jongeren en de Islam, Hoe zit dat nu precies?' schetst Hicham Abdel Gawad zijn eigen religieuze ontwikkeling. In het tweede deel behandelt hij vanuit de tien vragen van zijn leerlingen vanuit de historisch-antropologische methode - maar soms misschien wat eenzijdig.

09-01-2018 | Kamel Essabane | Lees verder

Eind november 2017 waren voor het eerst de nieuwe reclame spots van Colruyt te zien op tv. De gezichten die in beeld komen stralen een grote diversiteit uit. Een goed begin, maar hopelijk ook een opstap naar groter actief pluralisme binnen het bedrijf.

08-01-2018 | Irene Verbiest | Lees verder

Er moet een hogere standaard gelden voor politieagenten gezien de aard van hun beroep (monopolie op geweld en ordehandhaving). Vooral voor hen – meer dan voor burgers – moet er een absolute nultolerantie gelden t.a.v. racisme.

06-01-2018 | Yassine Boubout | Lees verder

Andere stemmen

Een dwangsom moet beschouwd worden als een sanctie. De Belgische staat heeft geen keuze tussen enerzijds de som te betalen of anderzijds het visum af te geven. De Belgische Staat moet een visum afleveren. Zoniet wordt zij gesanctioneerd.

Hierbij een reactie op de nieuwsberichten in Het Laatste Nieuws, de Morgen en de Tijd dat de Vlaamse subsidies voor het middenveld op drie jaar tijd met 100 miljoen zouden gestegen zijn tot 790 miljoen. Gebaseerd op een ‘onderzoek’ van Lorin Parys.

Elk jaar opnieuw, hetzelfde discours en dezelfde kortstondige golf van selectieve verontwaardiging. Er wordt langs alle kanten over één geloofsgemeenschap gepraat zonder zin voor nuance of ruimte voor de inzichten of mening van de leden van diezelfde geloofsgemeenschap.

Jobs

Sahim Omar Kalifa is 16 jaar geleden aangekomen in België als politieke vluchteling. Vandaag is hij met 'Zagros' de winnaar van de Grand Prix in het Film Fest Gent: zijn parcours is een film waard.

Onderzoek

Anouk Torbeyns kreeg onlangs de VRM-thesisprijs met haar onderzoek over de invloed van onze nieuwsmedia op jongvolwassenen met een Marokkaanse achtergrond. Een document dat in de huidige context zeer waardevol kan zijn voor de mainstream media.

Dossiers

Gandhi is en blijft één van de meest inspirerende figuren in de strijd tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Zijn kijk op economie wordt soms wat uit het oog verloren. Nochtans is zijn ontmaskering van de relatie tussen geld en geweld van groot belang. Daarom dit dossiertje.

http://www.kifkif.be/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=71