Discoursanalyse online

05-01-2011 | Kif Kif

"Discourse to me comprises all forms of meaningful semiotic human activity seen in connection with social, cultural, and historical patterns and developments of use." Blommaert, Discourse, a critical introduction.

Boeken en cursussen

Blommaert, J.'Ik stel vast' Politiek taalgebruik in het tijdperk van vernieuwing. 

Dit boekje behandelt politiek taalgebruik in België (hoofdzakelijk Vlaanderen) in een bepaalde historische periode, grofweg af te lijnen als de jaren negentig. In de jaren negentig wordt 'vernieuwing' het kernwoord van het politiek debat, en we merken dan ook dat vrijwel alle partijen veranderingen aanbrengen in hun programma, hun imago, hun stijl en hun communicatiestrategieën.

 

Carpentier, N. en  Spee S., Discoursanalyse Cursustekst Informatieverwerking UIA Dept. PSW 

Discoursanalyse (DA) is een interdisciplinaire stroming die op het einde van de jaren '60 en in het begin van de jaren '70 is ontstaan als een kruisbestuiving tussen linguïstiek, literatuurstudie, antropologie, semiotiek, sociologie, psychologie en communicatiewetenschap (Van Dijk, 1988, p. 17). Het interdisciplinaire karakter van DA heeft niet alleen een grote theoretische en empirische verscheidenheid tot gevolg gehad, maar heeft tegelijk een veelheid aan invalshoeken en benaderingen doen ontstaan, die niet altijd even gemakkelijk te verzoenen zijn.

 

Sites en andere tools

Discoursanalysis online

DA On-Line is a brand new, international, interactive on-line journal dedicated to the publication of discourse analysis research.

DA On-Line uses interactive, internet-based media to provide an innovative forum for the presentation of discourse analysis research, to foster on-line collaboration and dialogue within the DA community and to redesign the conventional journal review process.

We invite submissions from all discourse researchers in the social sciences, cultural studies or humanities. We would particularly like to see discussions of the practical applications of discourse studies.

http://www.kifkif.be/info/discoursanalyse-online