Gezocht: deelnemers focusgroepen.

13-10-2010 | Marijke Verbruggen en Maddy Janssens

Deelnemers focusgroepen voor studie "Kansengroepen in werk en ondernemerschap"

Een onderzoeksteam van de KULeuven is op dit moment bezig met de studie "Kansengroepen in werk en ondernemerschap" (promotoren: Marijke Verbruggen en Maddy Janssens), uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid (in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma). Dit project wil zicht krijgen op de loopbaanproblemen en loopbaanvragen van de 5 kansengroepen die momenteel in loopbaanbegeleiding worden onderscheiden, namelijk kort- en middengeschoolden, personen van allochtone origine, personen met een arbeidshandicap en 50-plussers. Door hier meer inzicht in te krijgen hopen we bij te dragen tot het bereik van kansengroepen in loopbaanbegeleiding, zodat loopbaanbegeleiding een krachtiger instrument kan worden om de kansen van kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt te verbeteren. Een onderzoeksteam van de KULeuven is op dit moment bezig met de studie "Kansengroepen in werk en ondernemerschap" (promotoren: Marijke Verbruggen en Maddy Janssens), uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid (in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma).   Dit project wil zicht krijgen op de loopbaanproblemen en loopbaanvragen van de 5 kansengroepen die momenteel in loopbaanbegeleiding worden onderscheiden, namelijk kort- en middengeschoolden, personen van allochtone origine, personen met een arbeidshandicap en 50-plussers.   Door hier meer inzicht in te krijgen hopen we bij te dragen tot het bereik van kansengroepen in loopbaanbegeleiding, zodat loopbaanbegeleiding een krachtiger instrument kan worden om de kansen van kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt te verbeteren.   Tijdens de laatste fase van dit project willen we een aantal focusgroepen organiseren met mensen uit deze groepen. Hierbij willen we 6-8 personen uit eenzelfde groep samenbrengen en met hen bespreken welke loopbaanproblemen ze ervaren en welke vormen van ondersteuning hun ervaringen op de arbeidsmarkt zouden kunnen verbeteren.   Deze focusgroepen zouden doorgaan in Leuven en ongeveer 2 uur duren. Aangezien we specifiek op zoek zijn naar mensen die op dit moment aan het werk zijn, vinden de focusgroepen plaats op zaterdag (de focusgroep met mensen van allochtone afkomst zou doorgaan op 6/11 om 14u).   Mensen die hieraan zouden willen deelnemen, kunnen ons steeds contacteren op het adres:
Koen [dot] VanLaer [at] econ [dot] kuleuven [dot] be
Of op het telefoonnummer: 016/32 68 67   De gegevens van deze interviews zullen anoniem blijven, vertrouwelijk behandeld worden en via academische standaarden verwerkt worden. Voor de deelnemers is een verplaatsingsvergoeding en een Fnac-bon ter waarde van 20 euro voorzien. Indien dit nodig is, kunnen we ook voor een parkeerplaats zorgen.  

http://www.kifkif.be/jobs/gezocht-deelnemers-focusgroepen-0