kleurrijk talent geeft zich bloot

18-01-2012 | Jobpunt Vlaanderen

Jobpunt Vlaanderen geeft twaalf kleurrijke teams - teams waarin personen van allochtone afkomst werken – het woord om te vertellen waarom zij graag voor de Vlaamse overheid werken. Op deze manier hoopt Jobpunt Vlaanderen meer personen van allochtone afkomst te motiveren voor een job bij de Vlaamse overheid.

Diversiteit is een meerwaarde in elke organisatie, daar is de Vlaamse overheid als werkgever van overtuigd. De Vlaamse overheid wil dat het personeel een afspiegeling is van de maatschappij en boekt steeds betere resultaten bij het aantrekken van personen uit diverse doelgroepen. Toch stelt Jobpunt Vlaanderen vast dat niet elk talent even gemakkelijk de weg vindt naar de vacatures van de Vlaamse overheid. Nochtans telt elk talent wel degelijk. Selectie gebeurt dan ook op basis van competenties. Leeftijd, handicap, geslacht of afkomst spelen hierbij geen enkele rol.

Facebookactie “Vlaamse overheid gaat voor kleur”

Op de facebookpagina “Vlaamse overheid gaat voor kleur” toont Jobpunt Vlaanderen twaalf filmpjes van werknemers van allochtone afkomst die, samen met hun collega’s, aangeven waarom zij graag voor de Vlaamse overheid werken.

Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois : “Deze sociale-media-actie kadert perfect in het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. In mijn Actieplan Gelijke Kansen en Diversiteit 2012, dat eind december door de Vlaamse regering goedgekeurd werd, zet ik in op een positief beleid ten aanzien van verschillende doelgroepen. Mensen van allochtone afkomst, maar ook vrouwen in top- en middenkader en personen met een handicap. Ik wens Jobpunt Vlaanderen veel succes en hoop op nog andere acties ten aanzien van de verschillende doelgroepen.”

“Met deze actie willen we aan personen van allochtone afkomst duidelijk maken wat zij van de Vlaamse overheid als werkgever kunnen verwachten”, zegt Annelies De Cuyper, selectieverantwoordelijke bij Jobpunt Vlaanderen. “Er zijn heel wat kleurrijke werknemers die fier zijn op hun job en die graag bij de Vlaamse overheid werken.”

Twaalf teams, met in totaal meer dan honderd teamleden, schreven zich in om via deze actie hun werkgever op een leuke manier te promoten. “De personeelsleden van de Vlaamse overheid met allochtone roots gooiden samen met hun collega’s al hun creativiteit in de schaal om hun boodschap over te brengen. Alle teamleden namen met veel enthousiasme aan deze actie deel en het resultaat mag dan ook zeker gezien worden”, zegt Annelies.

Jobpunt Vlaanderen koppelt ook een wedstrijd aan de actie. Door fan te worden van de facebookpagina “Vlaamse overheid gaat voor kleur” kan je tot en met 27 januari 2012 stemmen voor jouw favoriete filmpje. Het winnende team krijgt een prijs die tijdens een officiële prijsuitreiking met de nodige toeters en bellen wordt overhandigd.

Voor meer informatie:

- www.jobpunt.be

- Annelies De Cuyper, Jobpunt Vlaanderen annelies [dot] decuyper [at] jobpunt [dot] be

- http://www.facebook.com/vlaamse.overheid.gaat.voor.kleur

http://www.kifkif.be/jobs/kleurrijk-talent-geeft-zich-bloot