Krijgen allochtonen nu meer kansen op de arbeidsmarkt?

23-06-2011 | Koen Janssens

In de feiten betekent dit dus een afname van de selectiekansen van arbeiders die een bepaalde taal niet goed beheersen.

Mijn bijdrage aan de online discussie op deredactie.be: “Krijgen allochtonen nu meer kansen op de arbeidsmarkt?”

“Zowel jonge als oude immigranten moeten dan terdege opgeleid worden, met oriëntering van de opleiding naar knelpuntberoepen.”

Waarom zouden migranten georiënteerd moeten worden naar knelpuntberoepen? Mogen zij niet zoals iedere burger in dit land vrij kiezen over hun loopbaan, en in welke sector ze hun kansen en toekomst willen ontwikkelen?

“Het is niet aan de bedrijven om het ontbreken van elk beleid door de traditionele partijen - en dan vooral de Franstalige partijen - op te lossen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor dit falende beleid.”

Discriminatie bij de selectie, aanwerving is de directe verantwoordelijkheid van degene die de aanwervingen uitvoert. Het interimkantoor (al dan niet inhouse), de Human Resource afdeling van het bedrijf zelf, etc.

Het Human Resource beleid wordt door het bedrijf zelf (evt. in uitbesteding aan interimkantoren, en of conslultancy) uitgewerkt en uitgevoerd. Het bedrijf draagt hier de volle verantwoordelijkheid voor, onafhankelijk van wat politieke partijen hierover zouden zeggen.

In het bedrijf waar ik werk is begin dit jaar een project aan de kant geschoven dat zocht naar manieren om op de werkvloer om te gaan met de taaldiversiteit die er bestaat onder de arbeiders.

Dit project is afgevoerd met als reden: “het ‘probleem’ wordt nu tijdens de selectie aangepakt.”

Dit wil dus zeggen dat toekomstige arbeiders vanaf nu strenger uitgeselecteerd zullen worden op taalkennis. In de feiten betekent dit dus een afname van de selectiekansen van arbeiders die een bepaalde taal niet goed beheersen.

Anders gezegd een vermindering van de kansen voor allochtonen op de arbeidsmarkt. In dit concrete bedrijf sinds begin 2011.

Discussie op deredactie.be
 

http://www.kifkif.be/jobs/krijgen-allochtonen-nu-meer-kansen-op-de-arbeidsmarkt