1 deeltijdse opbouwwerker

Bedrijf: 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
Gemeente: 
Gent
Type: 
deeltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW

heeft een openstaande vacature van bepaalde duur voor

EEN DEELTIJDSE (0,6 VTE) OPBOUWWERKER VOOR HET PROJECT ‘LO-KALE KINDERARMOEDEBESTRIJDING’ IN DENDERLEEUW

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen wenst op korte termijn haar team van op-bouwwerkers aan te vullen met een deeltijdse opbouwwerker in een contract van 22,8 uur per week of 0,6 VTE (van 1/1/2018 tot en met 31/12/2018) binnen het kader van haar samenwerkingsovereenkomst ‘Lokale kinderarmoedebestrijding’ met het OCMW van Denderleeuw.

Wie zijn wij?

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is een van de 8 vzw’s in Vlaanderen die erkend is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. 36 gemotiveerde medewerkers staan in voor een waaier aan sociale projecten en acties in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten behalve Gent.

Samenlevingsopbouw zet in op het garanderen van grondrechten voor mensen in maatschappelijk kwetsbare positie. Opbouwwerkers doen dit door maatschappelijk kwetsbare mensen sterker te maken en samen met hen te zorgen voor een socialer lokaal beleid. Daartoe zetten ze projecten op waarmee ze naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele maatschappelijke problemen.

Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten:

• De agogische kernopdracht. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers werken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. Ze vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.

• De politieke kernopdracht. Deze wijst op het beleidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpak-ken. Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale be-leidsniveau.
Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en de sector Maatschappelijk opbouwwerk kan je terugvinden via onze website: www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen

Plaats van tewerkstelling

p/a OCMW Denderleeuw, Ten Kouter 20 – 9470 Denderleeuw


Indiensttreding/contract

Datum indiensttreding: vanaf 01/01/2018

Deeltijds contract (22,8 uur/week) van bepaalde duur van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018 in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst ‘Lokale kinderarmoedebestrijding’ tussen vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en het OCMW van Denderleeuw.

Opdracht

Als opbouwwerker werk je in Denderleeuw binnen de krijtlijnen van een vooraf vastgelegd actieplan aan de uitvoe-ring van concrete acties en initiatieven die er vooral op gericht zijn om de kansen van maatschappelijk kwetsbare jonge gezinnen en hun kinderen te bevorderen.

Je neemt samen met een collega-opbouwwerker de verantwoordelijkheid op voor de acties en initiatieven die je worden toegewezen. Je kan hierbij rekenen op de ondersteuning van een beleidsmedewerker van de vzw Samenle-vingsopbouw Oost-Vlaanderen die jou uitdaagt om binnen het project zelf initiatief op te nemen en sociaalvoelend en creatief uit de hoek te komen.

Taken
Op basis van de concrete noden en behoeften van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen bouw je in nauw over-leg met het OCMW van Denderleeuw en andere lokale welzijnsorganisaties een ondersteunend en geïntegreerd aanbod uit. Concreet vertaalt zich dit in het ontwikkelen van een laagdrempelig doelgroepenaanbod en allerhande initiatieven in de gemeente Denderleeuw:
• Het beheren van de bestaande ruilwinkel ‘De Wissel’, een ruilwinkel voor babykledij, en ondersteunen van haar vrijwilligerspool. De ruilwinkel situeert zich in het Huis van het kind in Denderleeuw (waar ook de consul-taties van K&G plaatsvinden);
• De opstart en uitbouw van een tweede ruilwinkel ‘De Wissel’, een ruilwinkel voor kinderkledij en speelgoed, en de uitbouw van een vrijwilligerspool. Deze tweede ruilwinkel zal worden opgestart in het toekomstige ontmoe-tingshuis ‘Kerk van Hemelrijk’ (werktitel) in Denderleeuw;
• De opstart van een vrijwilligersbeleid binnen de gemeente Denderleeuw;
• Het ‘Rap op Stap’-kantoor: vrijwilligers begeleiden bij het aanbieden van vrijetijdsadvies en informatie over de voordelen voor vrijetijdsbesteding voor mensen met een kleine portemonnee; groepsuitstappen organiseren voor kwetsbare jonge gezinnen en dit in samenwerking met lokale partners;
• Een netwerk van diensten en organisaties uitbouwen en onderhouden, zodat in beide richtingen doelgroep-toeleiding mogelijk is;

Functieprofiel

We verwachten van de opbouwwerker dat hij/zij beschikt over volgende kerncompetenties:

Basishouding
• Organisatie-identificatie
• Mensgerichtheid
• Betrouwbaarheid
• Flexibiliteit
• Samenwerking
• Stakeholder-gerichtheid.
• Discreet en integer


Persoonlijke effectiviteit
• Zelfreflectie en -ontwikkeling
• Assertiviteit
• Resultaats- en procesgerichtheid
• Plannen & organiseren
• Omgaan met stress

Agogische gerichtheid
• Werken met groepen
• Empowerend werken
• Mensen individueel versterken

Maatschappelijke gerichtheid
• Omgevingsgericht ondernemerschap
• Netwerken
• Politiek handelen
• Innovatief handelen

Functievereisten

• Minimaal diploma Bachelor – bij voorkeur menswetenschappelijke richting;
• Voldoende concrete werkervaring in het welzijnswerk of non-profitorganisatie(s);
• Ervaring hebben in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen;
• Wonende in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;
• Beschikken over de mogelijkheid zich vlot te kunnen verplaatsen;
• Bereidheid tot flexibele werkinzet en avondwerk.

Aanbod/ arbeidsvoorwaarden

• Een deeltijds contract (22,8 uur/week) van bepaalde duur (01/01/2018 tot en met 31/12/2018) in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Lokale kinderarmoedebestrijding’ tussen vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en het OCMW van Denderleeuw.
• Een boeiende en afwisselende job;
• Functieverloning: B1C (zie de baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
• Relevante ervaring kan worden meegenomen;
• Haard- en/of standplaatsvergoeding; eindejaarspremie;
• Gunstige verlofregeling;
• Overige arbeidsvoorwaarden: zie Paritair Comité 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector samenlevingsop-bouw;
• Diverse vormen van ondersteuning/opvolging van medewerkers vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van de organisatie. Er worden ook voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voor-zien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die elders werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

Procedure van aanwerving

• Indienen van gemotiveerde brief en curriculum vitae ten aanzien van Wouter Hennion (directeur) via in-fo [dot] oost-vlaanderen [at] samenlevingsopbouw [dot] be uiterlijk tegen dinsdagavond 12 december 2017;
• Selectie brieven door de selectiecommissie op basis van functieprofiel op woensdag 13 december 2017;
• Kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijgen enkele dagen vooraf een presentatie-opdracht die zij tijdens het sollicitatiegesprek aan de hand van een PowerPointpresentatie aan de selectie-commissie mondeling zullen moeten toelichten;
• Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op dinsdag 19 december 2017 tijdens de voor- en namiddag;
• Indiensttreding mogelijk vanaf 1 januari 2018.

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/1-deeltijdse-opbouwwerker