COÖRDINATOR BEWEGING EN LOKAAL (80%)

Bedrijf: 
çavaria vzw
Gemeente: 
Gent
Type: 
deeltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

VACATURE COÖRDINATOR BEWEGING EN LOKAAL (80%)

Çavaria is de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderverenigingen. Als sociaal-culturele vereniging ondersteunen we de bij ons aangesloten verenigingen en komen we op voor gelijke kansen en rechten voor holebi's en transgenders.

I. ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING

Verantwoordelijk voor:
- Coördinatie regionale gelijkekansenwerking (40%)
- Coördinatie en coaching bewegingsmedewerkers (30%)
- Intern overleg en communicatie (10%)

II. RESULTAATSGEBIEDEN

COÖRDINATIE REGIONALE GELIJKEKANSENWERKING 40%

Kerntaken:

- Coördinatie rapportage regionale gelijkekansendoelstellingen
- Coördinatie samenwerking en overleg met regionale Regenbooghuizen (samenwerkingsovereenkomsten opstellen, huizenoverleg organiseren, overleg professionele medewerkers,…)
- Coaching en kennisdeling met de regionale Regenbooghuizen (digitaal platform, vorming, intervisie en individuele coaching, afstemming en communicatie rond beleid en onderzoek,…)

COÖRDINATIE EN COACHING BEWEGINGSMEDEWERKERS 30%

Kerntaken:

- Personeelsbegeleiding (coaching en sturing) eigen medewerkers, vorming en ontwikkeling medewerkers, functioneringsgesprekken medewerkers (uitvoerend)
- Teamplanning: taakverdeling, werkdruk, inplannen projecten, competentiemanagement (binnen het team)
- Kwaliteitsbewaking en opvolging projecten

INTERN OVERLEG EN COMMUNICATIE 10%

Kerntaken:

- Eindverantwoordelijkheid:
o Coördinatie van overleg en samenwerking binnen team beweging en met de regionale Regenbooghuizen
o Procesoptimalisatie van overleg en samenwerking
o Interne communicatie: communiceren en informeren van belanghebbenden en zorgen dat teamleden en regionale regenbooghuizen grondig en correct geïnformeerd zijn over alles wat hen aanbelangt

- Meewerken:
o Aan teamoverschrijdende communicatie en overlegstructuren
o Aan organisatieontwikkeling (kwaliteitsbeleid, KIM,...)
o Aan teamoverschrijdend beleid m.b.t. personeel, communicatie, vrijwilligers, …

III. COMPETENTIEPROFIEL

KENNIS:

- Kennis hebben over het sociaal-culturele werkveld, de sociaal-maatschappelijke context en ontwikkelingen waarmee de holebi- en transgenderbeweging geconfronteerd wordt
- Kennis hebben over uitsluitingsmechanismen en het bevorderen van gelijke kansen
- Basiskennis van het overheidsbeleid, haar strategie en regelgeving
- Kennis van coachingtechnieken en bemiddelingstechnieken

VAARDIGHEDEN:

- Richting geven en analytisch besluitvaardig zijn in functie van de missie, visie, beleidsdoelen, jaarplanning, strategische planning en prioriteiten
- Besluitvaardig en resultaatgericht kunnen optreden
- Taken kunnen coördineren
- Participatief kunnen werken
- Situationeel leiding kunnen geven
- Kunnen bemiddelen en omgaan met conflicten.
- Je communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar kunnen opstellen
- Besluiten correct, duidelijk en transparant kunnen communiceren en motiveren naar het team én teamaangelegenheden en -bekommernissen correct, duidelijk en transparant kunnen overbrengen en motiveren naar het coördinatieteam
- De medewerkers kunnen coachen, begeleiden, motiveren, opvolgen, bijsturen op basis van empowerment- / zelfsturingsprincipes
- Faciliteiten en mogelijkheden kunnen ontwikkelen om de competenties van de medewerkers systematisch en deskundig te helpen ontwikkelen
- De medewerkers kunnen evalueren m.b.t. de inhoudelijke werkresultaten in functie van de vooropgestelde beleidsdoelen en duidelijke criteria
- Loyauteit, collegialiteit en een gezonde werksfeer kunnen ontwikkelen en bevorderen binnen team beweging en met de medewerkers van de regionale regenbooghuizen
- Redactionele en communicatieve vaardigheden hebben op vlak van rapportage en informatieverstrekking

ATTITUDES:

- Loyaal
- Responsief zijn t.a.v. de medewerkers op basis van de interne deontologische code van çavaria
- Empathisch zijn
- Voeling houden met de noden en behoeften van de medewerkers
- Bereikbaar, aanspreekbaar en aanwezig zijn op de werkvloer en voor de regionale regenbooghuizen
- Alert zijn dat de opgebouwde kennis goed beheerd en benut wordt
- Innovatief en flexibel zijn
- Stressbestendig
- Diplomatisch
- Een grote professionele betrokkenheid bij holebi- en transgenderrechten en -belangen in de brede betekenis

IV. AANWERVINGSVOORWAARDEN

Bereid zijn om te werken vanuit de vestiging in Gent.
Bereid zijn om af en toe avond- en weekendwerk te doen.

V. ONS AANBOD

Een zinvolle job in een bloeiende beweging. Een loon volgens het barema van PC 329.01 op niveau B1a (2752,84 euro bruto bij 0 jaar anciënniteit voor een voltijds contract), met inbreng van relevante anciënniteit. Contract 80% VTE. Contract van onbepaalde duur. Indiensttreding zo snel mogelijk.

Maaltijdcheques. Vergoeding woon-werkverkeer.

IV. SELECTIEPROCEDURE

Solliciteren kan door een motivatiebrief en uitgebreid CV voor donderdag 15 januari 2018, 12 uur te richten aan Els Pieraerts, Intern Coördinator çavaria vzw, op info [at] cavaria [dot] be.
Een eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. Gesprekken vinden plaats in de week van 22 januari.
Voor meer inlichtingen kan u mailen naar info [at] cavaria [dot] be.

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/cooerdinator-beweging-en-lokaal-80