D’Broej werft aan: jeugdwerker jeugdhuis MIKS (vervangingscontract 80% VTE van begin januari tot midden juli 2018)

Bedrijf: 
Dbroej (deelwerking MIKS)
Gemeente: 
Laken
Type: 
deeltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

D’Broej werft aan: jeugdwerker jeugdhuis MIKS
(vervangingscontract 80% VTE van begin januari tot midden juli 2018)

Context
D'Broej vzw, “De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren”, is het geheel van 8 wijkgerichte jeugdwerkingen in Brussel. D’Broej draagt via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bij tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren in wijken met veel kans armoede.
De jeugdwerkingen willen via hun activiteiten en projecten kinderen en jongeren sociaal weerbaarder maken en hen vaardigheden, houdingen en kennis aanreiken die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid alsook hun positie in de samenleving versterken. Bovendien willen we signalen geven aan het beleid en structurele veranderingen op de maatschappelijke agenda zetten.
‘Jeugdhuis’ Miks, in de Bockstaelwijk in Laken is er voor kinderen en jongeren van 6 tem 25 jaar en kent een dagelijkse werking na school, weekends, kampen, projecten, en veel meer.

Functieomschrijving
• Als jeugdwerker ben je verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, begeleiding en evaluatie van een creatief en gestructureerd aanbod van activiteiten en ateliers voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Dit gebeurt vanuit de visie van D'Broej en in samenwerking met collega’s en lokale partnerorganisaties.
• Voor deze functie zijn wij specifiek op zoek naar iemand om de kinderwerking te ondersteunen en om een meisjesgroep (tieners, adolescenten) uit te bouwen en te begeleiden.
• Je vertaalt pedagogische doelstellingen naar activiteiten.
• Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de coördinator.
• Als jeugdwerker ben je medeverantwoordelijk voor de contacten met de ouders, de wijk en het netwerk. Je stimuleert en organiseert maximaal hun participatie in de werking.
• Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegvergaderingen. Op verzoek van de coördinator neem je deel aan overlegvergaderingen met externen.
• Je werkt samen met lokale partnerorganisaties.
• Je neemt regelmatig deel aan vormingen die je pedagogisch handelen verfijnen.
• Je werkt met iedereen samen als een ideale teamplayer en bent flexibel met betrekking tot de leeftijdsgroepen (inspringen waar nodig).
• Je kunt vooral goed met kinderen werken en ze pedagogisch omkaderen.

Competenties
• Je bent gemotiveerd om je via leeftijdsgebonden activiteiten te engageren voor tieners en jongeren.
• Je bent niet bang nieuwe jongeren aan te spreken om een nieuwe groep te starten.
• Je hebt ervaring in het jeugdwerk.
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en van het Frans.
• Vertrouwdheid met de Brusselse context is een grote troef.
• Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten en projecten met kinderen en jongeren.
• Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en stuurt regelmatig bij.
• Je bent flexibel en bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk en het begeleiden van speelweken en kampen tijdens schoolvakanties.

Extra uitdagingen
• een stimulerende begeleider zijn: groepsdynamisch werken, aandacht voor het individu en de groep hebben, conflicten hanteren en werken aan de ontwikkeling van tieners en jongeren
• een verantwoordelijke begeleider zijn: regels en afspraken hanteren, verantwoordelijkheid nemen, correct rapporteren, …
• een creatieve, planmatige begeleider zijn: een gevarieerd aanbod bedenken en uitvoeren en hierbij de doelgroep betrekken. Voldoende bewust zijn van de haalbaarheid van dit aanbod zowel op vlak van middelen als op vlak van de vaardigheden en belangstelling van de doelgroep.
• een vertrouwenspersoon zijn: deze rol opnemen en strikt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie van tieners en jongeren
• een signaalfunctie vervullen naar het team en eerste lijn hulp kunnen aanbieden aan tieners en jongeren die het moeilijk hebben

Aanbod
• 4/5e vervangingscontract van begin januari 2018 tot vermoedelijk midden juli 2018
• een uitdagende job met standplaats op JH MIKS, in het centrum van Laken
• verloning conform PC 329.01 met woonwerkvergoeding

Interesse ?
Stuur je motivatiebrief en CV, enkel per e-mail, voor 14 december 2017 naar Dorien Ackermans, coördinator MIKS via dorien [dot] ackermans [at] dbroej [dot] be. Voor algemene vragen kan je terecht bij onze personeelsverantwoordelijke iris [dot] de [dot] caluwe [at] dbroej [dot] be of 0497 55 00 03.
De selectiegesprekken zullen vermoedelijk plaatsvinden op 15 december.

MIKS (D’Broej vzw)
Stefaniastraat 139
1020 Laken
02 427 91 71

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/d%E2%80%99broej-werft-aan-jeugdwerker-jeugdhuis-miks-vervangingscontract-80-vte-van-begin-jan