Dagcetnrumwerker/ Contextbegeleider

Bedrijf: 
vzw De Touter Dagcetnrum Trapeze
Gemeente: 
Berchem
Type: 
deeltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

Vzw De Touter zoekt: Dagcentrumwerker/Contextbegeleider
Afdeling: Dagcentrum Trapeze Locatie: Weidestraat 53, Berchem
Functietype: Begeleider Contract: Halftijds Vervanging 22/38
Datum indiensttreding: Zo snel mogelijk

Dagcentrum Trapeze biedt semi-ambulante hulpverlening aan jongeren van 6 tot 12 jaar en hun gezinnen. Het hulpverleningsaanbod situeert zich binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Het is een werkvorm die contextbegeleiding (gezins- en netwerkbegeleiding, individuele begeleiding) combineert met dagbegeleiding in groep.
Voor meer info: http://www.detouter.be/HulpOpMaat/Dagcentra/Trapeze.aspx

De werking is gericht op maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun gezinnen. Vzw De Touter kiest voor krachtgericht werken, superdiverse en interculturele hulpverlening.

Wij zijn op zoek naar een collega met goesting en motivatie. Omdat wij een werking zijn waar we als team instaan voor de begeleidingen, vinden we samenwerken, open communicatie en elkaar ondersteunen belangrijk.

Takenpakket

•Het Trapeze-team begeleidt 10 contextbegeleidingen die gekoppeld zijn aan ‘dagbegeleiding in groep’ en bijkomend 3 contextbegeleidingen (zonder groepsaanbod). Al naar gelang je ervaring, interesse en gezamenlijke teamkeuzes begeleid je meer groepen of doe je meer contextbegeleidingen
•Kinderen (6 - 12j) in groep begeleiden tijdens hun aanwezigheid op het dagcentrum (na school tot 19u30 en tijdens de schoolvakanties overdag tot 17u30)
•Gepaste activiteiten organiseren en begeleiden voor een groep jongeren, voor hun gezinnen en voor hun ouders
•Hulpverlening opzetten aan gezinnen en jongeren, zelfstandig uitvoeren van contextbegeleidingen en het beheer van begeleidingsdossiers
•Deelname aan teamvergaderingen, overleg en interne/externe vorming

Competenties

•Respectvol, flexibel, verantwoordelijkheid en betrouwbaar
•Omgaan met superdiversiteit binnen de doelgroep en organisatie (interculturele hulpverlening en samenwerking)
•Zelfstandig en in team kunnen werken en kritisch reflecteren
•Samenwerken met kinderen, ouders, gezinnen, collega’s en betrokken diensten
•Het vermogen om een handelingsplan op te stellen en uit te voeren in overleg met alle betrokkenen
•Pedagogische bekwaamheid, theoretisch onderbouwd
•In staat zijn tot het maken van een helder (schriftelijk) rapport en verslag
•Betrokken op de organisatie
•Bereid zijn tot vorming en opleiding

Bijkomende verwachtingen

•Bij voorkeur opgeleid in de richting menswetenschappen. We houden ook rekening met elders verworven competenties in het werken met gezinnen en/of jongeren
•Ervaring in context- en groepsbegeleiding is een grote meerwaarde
•Kennis van en/of ervaring met andere culturen is een meerwaarde
•Kennis van systeemdenken en aanverwante denkkaders is een meerwaarde
•Kennis van andere talen is een meerwaarde
•Bereidheid tot avondwerk (geen weekendwerk)
•Computervaardig: minimum tekstverwerking, internet en e-mail

Aanbod

• Halftijds vervangingscontract (22/38)
• Verloning A1-niveau (barema PC 319.01, begeleider B1c)
• Flexibele werktijden (in overleg met team)
• Veel ondersteuning, gerichte vorming en groeikansen
• Zorg voor werk/privé-balans

Procedure

•Je kan je kandidaat stellen door een motivatiebrief + cv vóór 22 februari te mailen naar: jo [dot] vanbortel [at] detouter [dot] be
•We contacteren enkel de kandidaten die we weerhouden voor gesprekken. Het eerste gesprek met het team gaat door in de week van 5 maart 2018
•Voor meer informatie: Jo van Bortel (0497/47.02.64) of teamleden van Trapeze (03/ 287 80 24)

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/dagcetnrumwerker-contextbegeleider