Juridisch en/of maatschappelijk assistent on- en offline haatboodschappen

Bedrijf: 
Unia
Gemeente: 
Brussel
Type: 
voltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

Doel van de functie

Meldingen over (mogelijke) discriminatie van burgers of organisaties ontvangen, analyseren en beantwoorden, in het licht van de toepassing van de antidiscriminatiewetgeving.

Plaats binnen de organisatie

Je maakt deel uit van de dienst Individuele Ondersteuning en neemt een actieve plaats in binnen de overleggroep “PenPolJust” (Strafrecht, Politie en Justitie). Je brengt verslag uit over je werk bij je adjunct-diensthoofd en indien nodig bij het diensthoofd van de dienst Individuele Ondersteuning.

In de dienst Individuele Ondersteuning werken een 30-tal medewerkers (zowel Nederlandstaligen als Franstaligen).

Opdrachten

De intake van melders verzekeren en individuele dossiers opmaken:
- telefonische en fysieke permanenties verzekeren (meldingen worden voornamelijk gedaan per mail, telefonisch of tijdens een individueel bezoek)
- elke melding correct registreren in het registratiesysteem (contactgegevens melder, samenvatting problematiek + vragen van de melder,…)
- onderzoeken of de melding binnen de bevoegdheid van Unia valt en de gegrondheid ervan beoordelen (hierbij rekening houden met confidentialiteit, met respect voor de context van de melder,…)
- indien de vraag binnen de bevoegdheden van Unia valt: een gemotiveerd antwoord geven; indien niet: doorverwijzen en een ontvangstbevestiging sturen
- indien nodig aanvullende informatie en bewijsstukken opvragen informatie of een eerste advies geven (waar nodig hiervoor met collega-referentiepersonen overleggen en adviezen/informatie inwinnen)

Administratieve en inhoudelijke opvolging van de dossiers :
- elk dossier punctueel en conform de interne richtlijnen en afspraken opvolgen; dit o.a. met oog op een zo objectief mogelijke analyse en beoordeling
- alle ondernomen acties in het dossier adequaat bijhouden/registreren
- standaardantwoorden opstellen en versturen
- zich in het thema Haatboodschappen (on- en offline) specialiseren
- actief gebruik van internet en sociale media om een zicht te krijgen op de problematiek van online haat en waar nodig bijkomende elementen in het dossier te bekomen
- met collega’s en leidinggevende(n) verdere pistes van behandeling overleggen om tot een oplossing te komen en de melder hier correct over informeren (mogelijke pistes: sensibilisering, onderhandeling/verzoening, inschakeling partnerorganisaties,…)

Teamwerking :
- intern : participeren aan teamoverleg, dossierdebatten en de overlegmomenten van de thematische overleggroep “PenPolJust” (strafrecht, politie, justitie)
- extern : participeren aan vormingen, bijeenkomsten, studiedagen (om zijn/haar expertise te vergroten)

Vereist

Diploma professionele bachelor rechtspraktijk, sociaal-juridische dienstverlening, maatschappelijk assistent of een andere relevante bachelor of gelijkwaardig door ervaring.

Kennis en ervaring
- Je hebt interesse voor de thema’s diversiteit, gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie en hebt een bijzondere belangstelling voor of kennis van de problematiek van haatboodschappen en haatmisdrijven
- Je hebt een basiskennis van de antidiscriminatiewetgeving; kennis van het strafrecht is een troef
- Je hebt kennis van de instellingen en verenigingen die actief zijn binnen de sociale sector en op vlak van antidiscriminatie.
- Kennis van/ervaring met individuele ondersteuning en dossierbehandeling is een troef

Competenties
- Je hebt een analytische geest en haalt er voldoening uit om dossiers uit te pluizen.
- Je bent stressbestendig en weet de nodige afstand te bewaren bij het dagelijks behandelen van haatboodschappen.
- Je ben nauwgezet en efficiënt in administratieve taken.
- Je hebt een empowerende en oplossingsgerichte attitude.
- Je bent luistervaardig en kan voldoende geduld/empathie aan de dag leggen tijdens de intake
- Je bent communicatief zeer vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)
- Je kan zowel autonoom als in team werken
- Je hebt een flexibele instelling en een goed aanpassingsvermogen

Vaardigheden
- Sociale media (facebook, twitter, youtube, …) hebben geen geheimen voor jou.
- Je kan vlot overweg met computers en courante softwaretoepassingen
- Talenkennis: Nederlands (Uitstekend), Frans (zeer goed), Engels (goed). Kennis van het Duits en/of gebarentaal is een troef.
Contract
- voltijds contract van onbepaalde duur
- indiensttreding: zo spoedig mogelijk
- loon: de medewerker/medewerkster wordt betaald volgens klasse 6 (barema’s Unia).
Ter indicatie: de bruto maandwedde voor een voltijdse betrekking (index juli 2017) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit 2346 € - voor 5 jaar anciënniteit 2654 € - voor 10 jaar anciënniteit 2959€ - voor 15 jaar anciënniteit 3267 €, voor 20 jaar anciënniteit 3502 € - voor 25 jaar anciënniteit (= max) 3644 € - alle nuttige ervaring wordt met anciënniteit gelijkgesteld.
- vakantiegeld aan 92% van het bruto maandloon, eindejaarspremie (systeem federale openbare sector)
- maaltijdcheques
- volledige terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
- pensioenplan na 6 maanden dienst

Hoe je kandidatuur indienen:

Het indienen van je kandidatuur kan uitsluitend via het invullen van het standaard formulier op onze website en moet ons bereiken uiterlijk op zondag 7/01/2018 om 23u59

• bij voorkeur per mail naar vacature [at] unia [dot] be ;
• per post naar: Unia, dienst Personeel, t.a.v. Barbara Vanden Bulcke; Koningsstraat 138, 1000 Brussel.
Referentie SIO Onthaal NL 2017 10

Procedure:
- indienen van de kandidaturen
- selectie op basis van de ingediende kandidaturen (De selectiecommissie zal alle kandidaturen bestuderen. Alleen de kandidaat (kandidaten) die het beste aan de eisen van de functie voldoet (voldoen), wordt (worden) voor de test(en) uitgenodigd).
- schriftelijke test vindt plaats op dinsdag 23/01 van 9u30 tot 13u30 – selectie
- mondelinge test – selectie
- indiensttreding

Inlichtingen:
- over het arbeidscontract en de -voorwaarden: Barbara Vanden Bulcke, dienst Personeel - barbara [dot] vandenbulcke [at] unia [dot] be - tel. 02/212 30 77 (niet op woensdag en vrijdag).
- over de inhoud van de functie: Léona Erens, adjunct-diensthoofd Individuele Ondersteuning (Strafrecht, Politie, Justitie) – leona [dot] erens [at] unia [dot] be – tel. 02/212 30 67 (niet op woensdagnamiddag).

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/juridisch-enof-maatschappelijk-assistent-on-en-offline-haatboodschappen