Logistics, financial & IT Manager (m/v/x)

Bedrijf: 
UNIA
Gemeente: 
bRUSSEL
Type: 
voltijds
Sector: 
Overheid - via Jobpunt Vlaanderen

UNIA

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert en dit in een geest van dialoog, samenwerking en respect.
Herken je je in deze waarden en heb je bovendien professionele interesse in Logistiek, Financiën en ICT?
Dan is de functie van Logistics, Financial & IT Manager (diensthoofd Intern beheer) bij Unia ongetwijfeld iets voor jou.

JOUW ROL

Als Logistics, Financial & IT Manager (diensthoofd intern beheer) ben je verantwoordelijk voor de algemene organisatie van alle activiteiten die raken aan logistiek, financiën en IT.
In deze functie geef je leiding aan een enthousiast team van 15 medewerkers die actief zijn binnen bovenvermelde domeinen en dit zowel voor Unia, Myria en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

De belangrijkste werkzaamheden binnen jouw functie zijn:

• Je neemt het logistiek beleid voor je rekening en dit in nauw overleg met een adjunct diensthoofd logistiek. Zo verzeker je o.a. de veiligheid van de gebouwen en voorzie je in de nodige onderhoudswerken. Dit alles binnen de budgettaire afspraken.
Voor de coördinatie van de verhuis die staat ingepland uiterlijk in 2021, neem je de volledige verantwoordelijkheid en organisatie op en dit zowel voor de logistieke, communicatieve, en financiële aspecten.
• Financiële processen, procedures en analyses m.b.t. boekhouding, projecten, budgetten en thesauriebeheer behoren o.a. tot je takenpakket. Ook het opvolgen en aanleveren van financiële informatie aan interne en externe klanten.

• Je stippelt het informaticabeleid uit en volg samen met twee interne medewerkers en eventueel externe partners de implementatie ervan op. Je waakt over het IT-budgetten en de uitvoering van de actieplannen.

Aan bovenstaande taken koppel je jouw sterke dosis people management, empathie, coachende en motiverende capaciteiten. Je bent actief lid van het directieoverleg binnen de directiestaf van Unia.

Dit alles verloopt in een informele, open en autonome sfeer waar er veel aandacht wordt geschonken aan werk, welbevinden en collegialiteit.

JOUW PROFIEL

• Je beschikt over een Masterdiploma of gelijkaardig door ervaring.
• Je hebt een relevante (werk)ervaring van minstens 7 jaar
• Je hebt ervaring als teamleider. Je ontwikkelt empathisch vermogen naar medewerkers, je kan een team aansturen en de medewerkers coachen zodat ze zo efficiënt mogelijk functioneren in functie van de organisatiedoelstellingen
• Je hebt een sterke kennis van boekhouding en financieel beheer
• Je hebt een goede kennis van informatica; je beheerst de courante en specifieke informatica – toepassingen goed
• Je kan zowel autonoom als in team werken
• Je kan je werk goed organiseren en inplannen
• Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans en een goede mondelinge kennis van het Engels

WAT BIEDEN WE AAN

Naast een aangename werkomgeving biedt Unia een aantrekkelijk verloningspakket:
• Contract van onbepaalde duur (100 %), uren in overleg
• Mogelijkheid tot thuiswerken (na inwerkperiode, max. 1 dag /week)
• Plaats van tewerkstelling: centraal in Brussel, gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
• Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding
• Pensioenplan (1.9 % op bruto jaarloon)
• Maaltijdcheques (7 euro bruto/gewerkte dag)
• Loon: volgens klasse 8 barema’s Unia
• Vakantiegeld: 92 %, eindejaarspremie: volgens systeem van de federale openbare sector
• Vakantie:
o 26 dagen (basis)
o 10 wettelijke feestdagen
o 4 dagen tussen kerstmis en nieuwjaar
o 2 en 15 november
o Brugdagen
• We zetten heel sterk in op ons diversiteitsbeleid. Dit betekent dat:
o iedereen gelijke kansen krijgt op aanwerving, werk en loopbaan, rekening houdend met ieders competenties waarbij elke vorm van discriminatie wordt bestreden
o we sterk sensibiliseren hierop en veelvuldig intern en extern communiceren om diversiteit te bevorderen
o we waakzaam zijn voor veranderingen in de samenleving en de impact die deze op diversiteit kan veroorzaken

HOE DIEN JE JE KANDIDATUUR IN?

Je kandidatuur is enkel geldig als je het standaardformulier gebruikt:
o Vul het standaardformulier in
o Stuur het ons uiterlijk op 04/01/2018 om 16u met de referentie 2017 11 GIB DH:
• Bij voorkeur per mail naar vacature [at] unia [dot] be ;
• Per post naar: Unia, Dienst Personeel, t.a.v. Sophie Lambert; Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

PROCEDURE

• Indienen van de kandidaturen
• Selectie op basis van de ingediende kandidaturen
• Gesprek bij onze externe consulent – selectie
• Assessment (extern) - selectie
• Gesprek met selectiecomité – selectie
• Indiensttreding

VOOR MEER INFORMATIE

• Over het arbeidscontract en de -voorwaarden: Sophie Lambert Personeelsdienst – sophie [dot] lambert [at] unia [dot] be tel. 02/212 31 13.
• Over de inhoud van de functie: Els Keytsman els [dot] keytsman [at] unia [dot] be of Patrick Charlier patrick [dot] charlier [at] unia [dot] be.

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/logistics-financial-it-manager-mvx