Medewerker direct marketing (m/v/x)

Bedrijf: 
Minderhedenforum
Gemeente: 
Brussel
Type: 
voltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen?
Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Zo nemen we het al meer dan 10 jaar op voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Door het Minderhedenforum is 1+1 gelijk aan 3. Samen willen we gelijke participatie van etnisch-culturele minderheden realiseren en discriminatie en racisme bestrijden. De Vlaamse overheid en de VGC in Brussel erkennen ons als woordvoerder van de etnisch-culturele minderheden.
Het Minderhedenforum heeft sinds 2001 een werking rond tewerkstelling, met als doelstellingen de kansen van etnisch-culturele minderheden op meer en beter werk te vergroten. Het Minderhedenforum is dit jaar gestart met het project Mentor2Work. Het project wil de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond verkleinen om zo te komen tot een betere match tussen competenties en talent met een migratieachtergrond en het bedrijfsleven. Daartoe is het noodzakelijk om vooroordelen en drempels aan te pakken op drie niveaus: (1) het niveau van het individu, (2) het niveau van beleidsactoren en overheidsinstanties en (3) het onderneming- en organisatieniveau.
Het verkleinen van de afstand tussen personen met migratieachtergrond en werkgevers veronderstelt sensibiliseringsacties, matchingsacties en acties om de afstand via structurele ingrepen te verkleinen.
Voor de ondersteuning van deze werking werft het Minderhedenforum 1 medewerker direct marketing (M/V/X) aan. Je werft mentoren voor het project Mentor2Work en leidt hen toe naar de Mentor2Work-Coaches. De mentoren zijn vrijwilligers die als professional een kwetsbare werkzoekende begeleiden en dichter bij de arbeidsmarkt brengen. Voor meer informatie over Mentor2Work: http://www.minderhedenforum.be/mentor2work.

Jouw voornaamste taken: bekendmaken van het project Mentor2Work en rekruteren van mentoren
• Via direct marketing potentiële mentoren opsporen (telemarketing, face to face contacten en mailing)
• Potentiële mentoren overtuigen
• Opvolgen contacten en toeleiding naar mentor2Work-coaches in Gent, Limburg, Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde.
• Registratie in een databank:
o Inventariseren en structureren van gegevens van bedrijven en organisaties in de regio’s waar de coaches actief zijn ( o.m. Gent, Hasselt, Genk, Beringen, Sint-Truiden (industrieterrein), Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde, Kortrijk en Oostende)
o Maken van hanteerbare en functionele overzichten o.b.v. de gegevens.
• Ondersteuning bij de organisatie van bedrijfsbezoeken met mentees
• flexibel meewerken aan het behalen van de andere doelstellingen van het project Mentor2work.
Jouw profiel:
• Je beschikt over een diploma hoger onderwijs of hebt gelijkwaardige ervaring
• Je kan mensen overtuigen en bent communicatief zeer vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
• Je leert snel
• Je hebt voeling met het bedrijfsleven
• Je werkt gestructureerd
• Je bent flexibel en stressbestendig
• ervaring als business development manager is een troef
• Je hebt voeling met superdiversiteit
Ons aanbod:
• Een contract van bepaalde duur (6maanden), dat mogelijk verlengd kan worden
• een correct loon (barema B1b – PC 329), relevante anciënniteit nemen we mee.
• een uitdagende en gevarieerde job in de social profit
• ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen
• terugbetaling woon/werkverkeer met het openbaar vervoer
• mogelijkheid tot vorming en opleiding
• Flexibele werkuren
Het Minderhedenforum voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/medewerker-direct-marketing-mvx