Medewerker lokaal mondiaal beleid Limburg Antwerpen bij 11.11.11 (onb. duur, 100%)

Bedrijf: 
11.11.11 vzw
Gemeente: 
Brussel
Type: 
voltijds
Sector: 
Noord-Zuidsector

11.11.11 vzw werft aan voor haar Bewegingsdienst

Medewerker lokaal mondiaal beleid Limburg Antwerpen
100% onbepaalde duur

Als medewerker lokaal mondiaal beleid ondersteun, activeer en versterk je het lokale Noord-Zuidbeleid (focus op middenveld en GROSsen – Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking) in Vlaamse steden en gemeenten.
Je maakt deel uit van het team lokaal mondiaal beleid binnen de bewegingsdienst van 11.11.11 en rapporteert aan het diensthoofd beweging.

Wat doe je?
- Je versterkt samen met een andere voltijdse medewerker het Noord Zuid middenveld in Vlaanderen. Dit doe je door de organisatie van uitwisselingen en vormingen op lokaal, regionaal of provinciaal niveau over lokaal mondiaal beleid, participatie en vernieuwende participatievormen. Je zet hiervoor in op lokale partnerschappen met lokale en provinciale overheden, VVSG, Wakkere burger,… enz.
- Je werkt nauw samen met de medewerkers van het 4e pijler steunpunt.
- Je ondersteunt gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking
- Je draagt actief het aanbod van 11.11.11 en haar lid organisaties over lokaal mondiaal beleid uit (vb. Gemeenteraadverkiezingen 2018, Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’ s)…
- Je volgt het provinciale Noord-Zuidbeleid op:
o Coördinatie van het provinciaal Noord-Zuidoverleg met de lid ngo’s
o Opvolging van de evoluties in het provinciaal Noord-Zuidbeleid
- Je ondersteunt je provinciale collega’s met gemeenschappelijke activiteiten en in de uitbouw van een sterke provinciale 11.11.11 beweging.
- Je standplaats is Brussel en twee dagen per week werk je vanop een provinciaal secretariaat in Antwerpen en/of Limburg.

Wie ben je?
Noodzakelijke competenties
- Je hebt ervaring in het vormings- en vrijwilligerswerk, je hebt kennis van educatieve en pedagogische methodieken;
- Je bent sterk in netwerken en opzetten van partnerschappen;
- Je bent contactvaardig;
- Je hebt een sterke achterban in het verenigingsleven, bij voorkeur in Limburg, maar ook in Antwerpen;
- Je bent bereid tot presteren van regelmatig avond- en weekendwerk;
- Je beschikt over een rijbewijs;

Wenselijke competenties
- Je hebt zin voor initiatief en teamwerk;
- Je gelooft in een sterk Noord-Zuid middenveld en burgerparticipatie aan lokaal mondiaal beleid;
- Je hebt voeling met de Noord-Zuidbeweging en hebt kennis van het socio-culturele middenveld, de ngo-wereld, de 4e pijler;
- Je hebt bij voorkeur basiskennis van de lokale en provinciale beleids- en beheercyclus van subsidiereglementen, beleidsnota’s, statuten, of bent bereid om je hierin in te werken;

Als je bij 11.11.11 werkt, ga je akkoord met onze vijf basiswaarden: open communicatie, pluralistisch, gendergevoelig en milieubewust zijn, en tot slot verantwoord omgaan met financiële middelen.

Hoe word je onze nieuwe collega?
Stuur je schriftelijke kandidatuur met curriculum vitae voor donderdag 18 januari om 09.00u naar Mw. Jo de Smet - Vlasfabriekstraat 11- 1060 Brussel, of per e-mail: vacatures [at] 11 [dot] be .
Op basis van deze brieven en Cv’s maken we voor 19 januari een eerste selectie. Een aantal kandidaten vragen we om thuis een schriftelijke proef te maken tegen 22 januari. Op basis van die schriftelijke proef wordt een tweede selectie gemaakt. Deze kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek dat plaats zal hebben op donderdag 25 januari vanaf 09u00 in de lokalen van 11.11.11 Brussel.
Hou deze datum dus zeker al vrij.

Plaats van tewerkstelling:
11.11.11 Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel
Wekelijks 1 dag in de provinciale kantoren van Limburg en/of Antwerpen

Indiensttreding:
Zo snel mogelijk
Meer informatie over de job kunt u tijdens de kantooruren krijgen bij Kristien Van Mechelen op het nummer 02/536.11.28 of 0474/68.91.00

In het kader van diversiteit kan je als kandidaat aangeven welke aanpassingen of ondersteuning je nodig hebt bij je sollicitatie. Wij bekijken dan of dit haalbaar is. Hetzelfde principe geldt voor de werkomstandigheden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Uurregeling:
Voltijdse job: 37u30’ per week, zijnde 7u30’ per dag (of andere regeling af te spreken met het diensthoofd). Naast de 20 dagen vakantie waarop elke werknemer recht heeft die het jaar vooraf werkte in de privésector, per jaar 10 dagen arbeidsduurvermindering (gedeeltelijk collectief vastgelegd).
Werknemers van 11.11.11 worden verwacht actief deel te nemen aan de 11.11.11. -actie. Hiervoor wordt gedeeltelijk compensatie gegeven in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Plaats van tewerkstelling:
11.11.11 Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel
Wekelijks in kantoren van Limburg en/of Antwerpen

Indiensttreding: zo snel mogelijk

Soort contract: onbepaalde duur

Salaris:
11.11.11 past volgende arbeidsvoorwaarden toe:
- Barema 4 van 11.11.11. Beginloon (brutomaandloon voltijds) 2.268,33€ - 10 jaar ervaring(voltijds) 2.819,7€ eindloon (31 j ervaring voltijds) 3.810.79€
- Nuttige werkervaring wordt in aanmerking genomen;
- 11.11.11 betaalt bovendien een brutomaandloon uit als eindejaarspremie;
- Naast het brutoloon betaalt 11.11.11 een maandelijkse netto ICT-vergoeding van 40€ uit voor 100% tewerkstelling;
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer via derdebetalersysteem;
- Maaltijdcheques;
- Fietsvergoeding.

Andere voordelen:
- Meeruren kunnen gedeeltelijke gecompenseerd worden;
- Terugbetaling eventuele kosten voor babysit (voor avondvergaderingen en tijdens het weekend);
- Glijdende uren, een aangename werksfeer waar aandacht is voor de “work-life balance”.

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/medewerker-lokaal-mondiaal-beleid-limburg-antwerpen-bij-111111-onb-duur-100