Medewerker/ster (M/V/X) voor de Dienst Communicatie Contract van bepaalde duur (tot 31 december 2018)

Bedrijf: 
Unia
Gemeente: 
Brussel
Type: 
voltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

Functiedoel

Je werkt in de dienst Communicatie en bezit de technische expertise voor het beheer van een content management systeem van een website. Je voelt je thuis in een online omgeving en je coördineert de bouw van een nieuwe website.

Plaats in de organisatie

Jouw taken sluiten aan bij de prioriteiten van het strategisch plan van Unia. Je werkt op de communicatiedienst van Unia en rapporteert aan het diensthoofd.

Takenpakket

Je bouwt mee aan de online communicatie van Unia en wordt ingeschakeld voor online projecten.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor :
- een nieuwe website voor de gemeenteraadsverkiezingen
- het automatiseren van de registratie van de kandidaturen via de website

Je neemt op technische vlak het voortouw in deze projecten. Hierbij zorg je ervoor dat de inhoud duidelijk en samenhangend is, samen met de deelnemers van de werkgroepen.

Jouw taken:
- Je zorgt voor een permanent toegankelijke en gebruiksvriendelijke website (gemeenteraadsverkiezingen) en automatiseringssysteem. Je werkt samen met onze externe technische partner om de website en automatiseringssysteem uit te bouwen, vorm te geven en te onderhouden.
- Je evalueert deze website en het automatiseringssysteem in het algemeen en op de toegankelijkheid in het bijzonder (AnySurfer).
- Je bent het belangrijkste aanspreekpunt voor alle webgerelateerde vragen rond deze website en automatiseringssysteem.
- Je ontwikkelt een redactionele strategie voor de website en houdt de website inhoudelijk up-to-date. Je:
o leest de reeds aanwezige informatie na, corrigeert ze en actualiseert ze ;
o overlegt met andere diensten over de inbreng van nieuwe informatie;
o vergaart op efficiënte wijze deze nieuwe informatie en structureert ze.
- Je beheert het Content Management Systeem (CMS) van de website, en voegt vlot nieuwe content toe.
- Je hebt inzicht in de structuur van de website (gemeenteraadsverkiezingen) en automatiseringssysteem en kan informatie op een toegankelijke manier overbrengen aan de bezoeker;
- Je neemt de rol op van projectleider en neemt in die functie interne en externe initiatieven: nieuwe voorstellen bedenken, overlegmomenten organiseren met de betrokken collega’s, …
- Je bent je bewust van de politieke context in de verschillende regio’s van ons land en kan onze boodschap op een correcte manier vertalen naar een breed publiek.

Profiel en vereiste competenties

Diploma :

Master/licentiaat in ICT of humane wetenschappen (politieke wetenschappen, sociologie, rechten, filosofie, economie, communicatie…) of gelijkwaardig door ervaring.

Competenties:

Algemeen
• Je hebt minstens 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
• Je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden: je schrijft vlot leesbare en correcte teksten in je eigen (Nederlands of Frans) en begrijpt teksten in de andere landstaal.
• Je hebt een proactieve werkhouding en je neemt graag initiatief.
• Je werkt zowel vlot in team als zelfstandig.
• Je bent sociaal vaardig en kan goed netwerken.
• Je kan je werk goed organiseren en inplannen.
• Je hebt interesse voor diversiteit, gelijke kansen en antidiscriminatie.
• Je kent het institutionele landschap en de actoren in Vlaanderen m.b.t. diversiteit, gelijke kansen en discriminatie.
• Je kent de nationale antidiscriminatieregelgeving en het deontologisch kader.

ICT
• Je hebt ervaring in het werken met een content management systeem van een website en verwerft snel inzicht in nieuwe CMS-systemen.
• Je hebt strategische en technische ervaring met websites en communiceert vlot met onze externe technische partner.
• Je gebruikt de courante softwaretoepassingen vlot

Taal
• Je beheerst het Nederlands perfect en hebt een zeer goede operationele kennis (passief & actief) van het Frans (kennis van Duits en/of gebarentalen is een extra troef)

Contract

- Contract van bepaalde duur (t/m 31/12/2018)
- Werkrooster : 38u/week
- Loon: volgens klasse 7 (barema’s Unia). Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (index 07 2017) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 2944,82 - 5 jaar anciënniteit: € 3331,79 - 10 jaar anciënniteit: € 3714,72 - 15 jaar anciënniteit: € 4101,35 - 20 jaar anciënniteit: € 4396,34 - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 4574,96; nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit;
- Vakantiegeld à 92% maandloon, eindejaarspremie (systeem federale openbare sector)
- Maaltijdcheques
- Pensioenplan
- Volledige terugbetaling vervoerskosten woon-werk met openbaar vervoer

Je kandidatuur indienen

Het indienen van je kandidatuur kan uitsluitend via het invullen van het formulier op onze website http://www.unia.be/nl/werken-bij-unia/medewerker-ster-m-v-x-voor-de-dien... en moet ons bereiken uiterlijk 23/10/2017 (12u)
- per mail naar barbara [dot] vandenbulcke [at] unia [dot] be
- of per post naar: Unia, dienst Personeel, t.a.v. Barbara Vanden Bulcke - Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

Voor meer informatie

- over arbeidsvoorwaarden: Barbara Vanden Bulcke, Personeelsdienst, 02 212 30 77, barbara [dot] vandenbulcke [at] unia [dot] be
- over de inhoud van de functie: Francesca Vanthielen, Diensthoofd Communicatie dienst, 02/212 30 33, francesca [dot] vanthielen [at] unia [dot] be

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/medewerkerster-mvx-voor-de-dienst-communicatie-contract-van-bepaalde-duur-tot-31-dece