Ref. 2017/CO/67 – Voltijds jurist – campus Brussel

Bedrijf: 
Odisee
Gemeente: 
Brussel
Type: 
voltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

Als juridisch expert ondersteun je bij de behandeling van juridische dossiers van de hogeschool:
• Je verleent juridische adviezen omtrent onderwijsrecht, verenigingsrecht, zakenrecht, burgerlijk recht, aannemingsrecht en overheidsopdrachten;
• Je werkt mee aan het oplossen van studentengeschillen;
• Je stelt overeenkomsten op (vooral huur, bruikleen, diensten, leveringen, samenwerking) en je optimaliseert bestaande overeenkomsten. Je begeleidt de hogeschool bij problemen tijdens de uitvoering ervan;
• Je redigeert ingebrekestellingen, protesteert vorderingen en volgt invorderingen op;
• Je werkt mee aan de juridische audit en optimalisatie van onderzoeksprojecten en begeleidt de hogeschool juridisch bij problemen tijdens de uitvoering ervan;
• Je verzorgt mee de contacten met advocaten, notarissen en andere externe juridische adviseurs.

Geïnteresseerde kandidaten solliciteren
ten laatste op zondag 17 december 2017
online via https://www.odisee.be/nl/vacatures

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/ref-2017co67-%E2%80%93-voltijds-jurist-%E2%80%93-campus-brussel