Regionaal coördinator Antwerpen

Bedrijf: 
Blindenzorg Licht en Liefde vzw
Gemeente: 
Antwerpen
Type: 
deeltijds
Sector: 
Gezondheidszorg

Blindenzorg Licht en Liefde vzw
www.lichtenliefde.be

werft aan
voor snelle indiensttreding
Regionaal Coördinator Antwerpen
(deeltijds, m/v/x)

Functie:
o De coördinator creëert voorwaarden zodat de afdeling de aan hen toegewezen taak op een kwaliteitsvolle wijze kan uitvoeren.
o De coördinator stuurt het regioteam Antwerpen aan op basis van de principes van ontwikkeling-stimulerend coachend leiderschap.
o De coördinator focust passend op de te behalen resultaten van de individuele medewerker en het team en omgevingsfactoren
o De coördinator maakt de balans op van de activiteiten, processen en projecten en deelt dit mee binnen het team of met partners.
o De coördinator volgt de gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie op, analyseert deze en stelt een vooruitgangstraject voor.
o De coördinator heeft een actieve en innoverende inbreng bij het uitdenken en realiseren van de visie van de organisatie, op de domeinen die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen.
o De coördinator faciliteert en coördineert de activiteiten binnen het platform van samenwerking binnen het vlaamsoogpunt Antwerpen.

Plaats in het organigram
o De coördinator heeft een lijnfunctie tussen medewerkers en directie.
o De coördinator rapporteert aan de directie .

Ondersteuning
o De coördinator wordt ondersteund door de directeur klantgerichte processen en de directeur organisatiegerichte processen.

Wij vragen:
o een diploma van minstens professionele bachelor in combinatie met EVK en EVC op het vlak van leidinggeven en/of aansturing van teams
o je bent empathisch, daadkrachtig;
o je bent een people manager
o je legt vlot contacten en kan een netwerk uitbouwen binnen de sector
o je kan verbinden, bent loyaal en werkt graag samen
o stressbestendig
o je hebt zelfinzicht en munt uit in leerbaarheid: bereid tot kritische zelfreflectie en tot een zelfsturende houding.
o je hebt een probleemoplossend vermogen.
o je kan vlot overweg met PC (Excel, Word, Windows)

Wij bieden:
o een deeltijdse overeenkomst onbepaalde duur
o verloning op niveau de bedrijfs-cao volgens diploma/bewijsbare competenties en relevante anciënniteit.
o kansen op inbreng bij het succesvol maken van de organisatie.
o GSM, laptop.
o Werkplek: vlaamsoogpunt Antwerpen

Gelieve te solliciteren:
o alleen per e-mail gericht aan het directie-team op het adres directie [at] lichtenliefde [dot] be
o met korte motivatie
o met bondig CV
o tegen ten laatste 25 februari 2018

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/regionaal-cooerdinator-antwerpen