Tweetalig medewerker

Bedrijf: 
CONECTAR
Gemeente: 
Brussel
Type: 
voltijds
Sector: 
Gezondheidszorg

Kader waarin de functie past

Ons gezondheidssysteem staat voor grote uitdagingen : afname van de kwaliteit, veroudering van de bevolking, stijging van de kosten en gebrek aan personeel. In de thuiszorg zijn deze uitdagingen zelfs nog groter.

Onze traditionele organisatie van het sociale zekerheids- en zorgsysteem heeft haar limieten. We moeten dan ook dringend nieuwe, vernieuwende wegen inslaan om er voor te zorgen dat de mensen, en in het bijzonder de bejaarden, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen wanneer ze dit wensen ongeacht of ze zorgafhankelijk zijn, financiële problemen hebben, in een onaangepaste omgeving of in een achtergestelde wijk wonen.

CONECTAR vzw ontwikkelt een macroscopische ondersteuning voor de spelers op het terrein en fungeert als tussenschakel met de overheden met de bedoeling strategieën uit te werken die het mogelijk maken deze uitdagingen aan te gaan. Hierbij wordt de zorgvrager (de klant) in een holistische visie centraal geplaatst.

Een macroscopische benadering veronderstelt dat er gewerkt wordt op het niveau van de inter-institutionele samenwerking op het Brussels grondgebied, rekening houdend met de Brusselse specifieke context. Deze macroscopische opdracht omvat:

• Een mobiliserende rol om een platform uit te werken waarin op zijn minst de gezondheidssectoren, bijstand aan personen en huisvesting worden geïntegreerd. Ook de privésector moet hierbij worden betrokken.
• Een ondersteunende en promotierol voor alle multidisciplinaire initiatieven die bejaarden toegang verlenen tot de meest aangepast zorg.
• Een rol om een antwoord te bieden aan de mobiliteitsproblemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Een rol als tussenschakel voor de overheden

Beschrijving van de functie

De medewerker staat in voor de ontwikkeling van de opdrachten van Conectar vzw, onder leiding van zijn Raad van Bestuur.

Dit impliceert dat hij kennis verwerft en onderhoudt in de teksten die de Brusselse instellingen regelen voor de hoger vernoemde materies. Hij moet daarnaast technische vergaderingen bij het Riziv, de FOD, de ministeriële kabinetten, enz. kunnen volgen en in staat zijn om er het woord te nemen.

Dit impliceert dat hij een technische ondersteuning is voor de vordering van de werkzaamheden binnen Conectar vzw.

Dit impliceert dat hij vergaderingen organiseert, de dagorde samenstelt, de vergaderingen leidt, lopende dossiers opvolgt, samenvattingen en verslagen van de vergadering maakt.

Dit impliceert dat hij reflectie en creativiteit aanmoedigt.

PROFIEL

Opleiding en ervaring

• Universitair diploma vereist
• Een grondige kennis van de Brusselse spelers in de thuiszorg is een troef

Deskundigheid en bekwaamheden

• U kunt zelfstandig werken
• U bent georganiseerd en volgt strikt opgelegde termijnen
• U bent bedachtzaam en beschikt over een stevige ervaring in het leiden van vergaderingen
• U bent in staat om op een constructieve en resultaatsgerichte manier te onderhandelen en overleg te plegen
• U beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en u maakt hiervoor gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals Internet, e-mail en andere.
• U bent tweetalig. U kunt zich mondeling en schriftelijk zeer vlot uitdrukken in het Nederlands en Frans.

Persoonlijke vaardigheden

• U slaagt erin mensen te motiveren en een sfeer van vertrouwen te scheppen
• U neemt uw verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen en uitgevoerde activiteiten, ongeacht de resultaten
• U bent in staat om op een discrete manier om te gaan met vertrouwelijke informatie
• U hebt zin voor initiatief
• U hebt goede relationele eigenschappen
• U bent flexibel en stressbestendig

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wij bieden een contract 1 FTE van onbepaalde duur. Barema : 1/80

PROCEDURE

Als u denkt de kandidaat te zijn die we voor deze functie zoeken, kan u uw motivatiebrief en CV overmaken aan de Voorzitter van Conectar, Emmanuel Bawin : info [at] conectar [dot] brussels

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/tweetalig-medewerker