Vacature afdelingshoofd vergunnen en toezicht

Bedrijf: 
Stadsbestuur Sint-Niklaas
Gemeente: 
Sint-Niklaas
Type: 
voltijds
Sector: 
Overheid - via Jobpunt Vlaanderen

De stad Sint-Niklaas staat voor ruimtelijke uitdagingen waaronder verdichting en vergroening.
Uitdagingen die de stad niet alleen kan realiseren door planningsinitiatieven te nemen maar waarvoor ook een consequent vergunningen- en handhavingsbeleid nodig is. Heb je interesse om hier aan mee te werken laat ons dat dan zeker weten.

Jobinhoud:
Je bent verantwoordelijk voor de afdeling vergunnen en toezicht, waar een divers team met een breed takenpakket op jou zit te wachten (woningkwaliteit, leegstand, toezicht op openbaar domein,
parkeren, ...). Samen met je team werk je verder aan ons klantgericht en kwaliteitsvol vergunningen- en handhavingsbeleid. Dit vraagt oog voor coördinatie, organisatie, planning en bij uitstek voor communicatie. Stedenbouw of milieu moeten dan ook vertrouwd terrein zijn om bruggen te kunnen bouwen tussen jouw verschillende werkdomeinen .

Wie zoeken wij:
Iemand die op 3 januari 2018 voldoet aan volgende voorwaarden:
• U voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):
- U bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland (voor een statutair aanstelling)
- U bent van onberispelijk gedrag
- U geniet de burgerlijke en politieke rechten
- U bent medisch geschikt voor deze functie
• U bent in het bezit van een masterdiploma ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
• U slaagt voor selectieproeven met volgend programma:
a) Schriftelijke en/of praktische proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).
b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Wat bieden wij:
• aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering
• aangepaste vorming en een functionele loopbaan
• boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
• interessante verlofregeling
• nuttige relevante ervaring kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit meetellen
• minimum maandloon: bruto (met 0 jaar anciënniteit): 2.987,26 EUR
minimum maandloon: bruto (met 12 jaar anciënniteit): 3.903,26 EUR

Er wordt een gelijktijdig een wervings- en bevorderingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Algemene bepalingen :

U wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).
De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.
Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:
1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

Interesse?
Uw kandidatuur moet ten laatste op woensdag 3 januari 2018 bezorgd worden via www.jobpunt.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan u steeds terecht bij Search & Selection gent [at] searchselection [dot] com.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan u Stefan Bauwens contacteren, T 03 778 30 48 of stefan [dot] bauwens [at] sint-niklaas [dot] be .

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/vacature-afdelingshoofd-vergunnen-en-toezicht