Vacature 'Jeugdwerk voor Allen' (m/v/x)

Bedrijf: 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw
Gemeente: 
Mechelen
Type: 
voltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

Voor de organisatie van de regionale netwerkverbanden ‘Jeugdwerk voor Allen’ in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg en voor Goe Gespeeld! zoeken we samen 2 projectmedewerkers.

Functie-verdeling

Jeugdwerk voor Allen in 2 regio’s: voltijds (=38u) – referentie ‘JWVA’

Jeugdwerk voor Allen in 1 regio + Goe Gespeeld!: 0,9 VTE (=34u) – referentie ‘JWVA+GG’

Beide functies zijn van bepaalde duur t.e.m. 31.12.2019

Context

Jeugdwerk voor Allen

Jeugdwerk voor Allen (JWVA) is een netwerkorganisatie die streeft naar een open samenleving waarin kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties alsook kinderen en jongeren met een handicap en hun omgeving een volwaardige vrijetijdsinvulling vinden op basis van hun eigen keuzes.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk maakt deel uit van dit netwerk en neemt hier mee een trekkende rol op. De projectmedewerkers JWVA staan in voor de organisatie van de regionale netwerkverbanden ‘Jeugdwerk voor Allen’ in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Goe Gespeeld!

Goe Gespeeld! is een samenwerkingsverband dat een pleidooi voor écht spelen voert: over GOE spelen, zonder de ‘d’, want spelen is ook nooit ‘af’ of is soms met een hoek af… Spelende kinderen zijn géén bedreigde soort: ze mogen wél lawaai maken, wél iets gevaarlijks doen, wél vuil worden… ook al maken sommigen het hen knap lastig! Goe Gespeeld! wil organisaties, beleidsmakers, ouders en andere actoren in de samenleving versterken om spelen in de kijker te zetten en ruimte te maken voor écht spelen.

Taken

Jeugdwerk voor Allen (uitvalsbasis Mechelen)

Je bent in de eerste plaats een netwerker, die de juiste personen aan tafel brengt. Je gaat actief op zoek naar partnerorganisaties in en rond het jeugdwerk die samen willen bouwen aan de missie van JWVA. Je onderhoudt de bestaande samenwerkingen en voert samen acties uit. Je realiseert de afgesproken acties en doelstellingen.

Daarnaast sensibiliseer en ondersteun je het lokale jeugdwerk, ook rechtstreeks. Je bent een eerste aanspreekpunt voor vragen rond toegankelijk jeugdwerk en staat zelf in voor advies, vorming en begeleiding. Je bent ook een uithangbord van JWVA: je maakt het aanbod zo breed mogelijk bekend en houdt de drempel om vragen te stellen zo laag mogelijk.

Goe Gespeeld! (uitvalsbasis Mechelen)

Je bent in de eerste plaats een netwerker, die de juiste personen en organisaties aan tafel brengt. Je onderhoudt de bestaande brede samenwerkingen en maakt met het netwerk samen een beleidsplan op. Je realiseert de afgesproken acties en doelstellingen van het beleidsplan in werkgroepen. Je neemt daarbij de rol van voorzitter op.

Daarnaast sensibiliseer en ondersteun je de samenleving, ook rechtstreeks. Je bent een eerste aanspreekpunt voor vragen over (buiten) spelen. Je bent ook een uithangbord van Goe Gespeeld!: je maakt het aanbod zo breed mogelijk bekend en draagt de boodschap mee uit.

Profiel

We zijn op zoek naar 2 gedreven jeugdwerkers die aan de kar van de netwerken JWVA en Goe Gespeeld! kunnen trekken. Je beschikt daarvoor over volgende ervaring en competenties: 

Je hebt ervaring in het speelpleinwerk of het ruimere jeugdwerk. Je hebt ervaring in het werken met en rond diversiteit. Je hebt een eigen, frisse kijk op het spelen van kinderen. Je bent sterk in netwerken: je legt en onderhoudt vlot relaties, neemt initiatief tot samenwerking, hebt inzicht in belangen en posities van anderen, zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Je hebt een aanleg voor samenwerken: je overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen, je leeft afspraken na, zoekt mee naar oplossingen bij conflicten, gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders eigenheid. Je stelt je bovendien positief op, brengt energie in de groep en stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang. Je bent sterk in plannen en organiseren. Bovendien heb je een groot inlevingsvermogen en voldoende zelfvertrouwen, ben je integer en zet je sterk in op zelfontwikkeling. Je beschikt minstens over een diploma hoger onderwijs in een sociaal- of menswetenschappelijke richting of je bent gelijkwaardig door ervaring.
Aanbod 

Deze aanwerving is voltijds (38u/week - JWVA) of deeltijds (34u/week – JWVA+GG) en van bepaalde duur (t.e.m. 31/12/2019). We richten ons op de loonvoorwaarden van PC329 (socio-culturele sector) en volgen het barema B1c. Relevante anciënniteit kan in rekening gebracht worden. Je uitvalsbasis is ons secretariaat in Mechelen. Het uurrooster is variabel, regelmatig avond- en weekendwerk zijn inherent aan de job. Overwerk kan je compenseren. Je krijgt permanent een laptop ter beschikking. Je krijgt permanent een gsm ter beschikking, de kosten voor het telefoonverkeer worden gedragen door de organisatie. Voor woon-werkverkeer met de wagen krijg je een vergoeding, met het openbaar vervoer worden de kosten integraal terugbetaald.  Voor dienstverplaatsingen worden je gereden kilometers vergoed. Je kan rekenen op een periode van kennismaking, interne opleiding en coaching.
Interesse?

Laat ons proeven van je enthousiasme en motivatie! Stel je kandidaat door je CV en motivatiebrief ten laatste op 10.01.2018 te bezorgen aan VDSinfo [at] speelplein [dot] net (VDS vzw, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen). Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij pieter [at] speelplein [dot] net.

Solliciteer je voor de voltijdse functie van projectmedewerker ‘Jeugdwerk voor Allen’, vermeld dan de referentie ‘JWVA’ bij jouw kandidatuur.

Solliciteer je voor de combinatiefunctie Jeugdwerk voor Allen + Goe Gespeeld!, vermeld dan de referentie ‘JWVA+GG’.

De geselecteerde kandidaten krijgen een schriftelijke opdracht en daarna mogelijks een uitnodiging voor een gesprek in Mechelen.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt werk van diversiteit in zijn (personeels)beleid. We maken dus geen onderscheid naar afkomst, levensbeschouwing en culturele achtergrond. Wanneer je in aanmerking komt voor één van de ACTIVA-tewerkstellingsmaatregelen of voor een Individuele BeroepsOpleiding, dan houden we daar expliciet rekening mee. Wil je weten of je in aanmerking komt? Raadpleeg je plaatselijk VDAB- of RVA-kantoor.

*De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw is een landelijk georganiseerde jeugddienst, erkend en gesubsidieerd door de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap. Onze dienstverlening aan de 570 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel bestaat uit advies, begeleiding, vorming en belangenbehartiging. De VDS heeft zijn hoofdzetel in Mechelen, met secretariaten in Gent en Hasselt. 22 stafmedewerkers en 300 vrijwilligers staan in voor alle mogelijke vormen van dienstverlening aan speelpleinen over heel Vlaanderen en Brussel.

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/vacature-jeugdwerk-voor-allen-mvx