Verantwoordelijke (m/v) - 100% - Onbepaalde duur

Bedrijf: 
Jeugdzorg Emmaus
Gemeente: 
2800 Mechelen
Type: 
voltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

Jeugdzorg Emmaüs, regio Mechelen, biedt residentiële, ambulante en mobiele hulpverlening voor de Bijzondere Jeugdzorg in de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. We maken deel uit van de vzw Emmaüs, actief in de sectoren welzijns- en gezondheidszorg.

In onze proeftuin De Leemwinning begeleiden we jongens tussen 12 en 18 jaar die delicten hebben gepleegd en/of antisociaal gedrag stellen. We bieden de jongeren, ouders en hun netwerk een begeleidingsprogramma aan dat residentieel start en uitmondt in het thuismilieu. We zorgen daarbij voor een intensieve contextbegeleiding via de methodiek van Multi Systeem Therapie (MST). Een voorbeeld van deze werkwijze vind je via http://www.thuis-best.com. De afdeling MST biedt ook mobiele trajecten aan los van de proeftuin. Onze afdeling HCA-BIC werkt met jongeren die een strafbaar feit pleegden, met hun gezin en met de slachtoffers. We zoeken oplossingen voor de gevolgen van de feiten via herstelbemiddeling, Hergo, leerprojecten en gemeenschapsdienst.

Opdracht

Je staat in voor het pedagogisch, organisatorisch, personeels- alsook het administratief-financieel beleid van de 3 afdelingen
Je geeft rechtstreeks leiding aan 1 coördinator en 3 supervisoren
Je maakt deel uit van het beleidscomité van Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen
Je rapporteert rechtstreeks aan de pedagogisch directeur

Wat verwachten we?

Je staat achter onze missie en waarden
Je bent enthousiast en actiegericht
Je beschikt over een masterdiploma in een sociale richting
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het geven van leiding aan medewerkers
Je hebt ervaring met leefgroepwerking en mobiele begeleidingen
Kennis van de HCA-werking is een plus
Je bent flexibel en werkt planmatig
Je bent een goede communicator
Je neemt deel aan een permanentiesysteem
Je bent bereid om deel te nemen aan een assessment

Wat bieden we?

Een boeiende en uitdagende job
Een voltijds contract van onbepaalde duur
Indiensttreding vanaf maart 2018
Barema en premies volgens PC 319.01 K5 met overname van relevante anciënniteit
Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle, professionele hulpverlening en vernieuwing
Groeikansen binnen een stimulerende werkomgeving, gekenmerkt door overleg en teamwerking
Een gemeenschappelijk en individueel vormingsaanbod

Geloof jij in de aanwezigheid van positieve krachten in elk individu en in de kracht van creativiteit, speelsheid, innovatie en humor? Stuur je CV en motivatie vóór 15/01/2018 naar louis [dot] janssens [at] emmaus [dot] be

Voor meer info over de functie kan je terecht bij louis [dot] janssens [at] emmaus [dot] be
(T 0498904719) of bart [dot] hansen [at] emmaus [dot] be (T 0486 56 01 92).
Plaats van tewerkstelling: Jubellaan 300, 2800 Mechelen.

Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/verantwoordelijke-mv-100-onbepaalde-duur