De geschiedenis van de Vlaamse Beweging (Een Kif Kif salon met Bruno De Wever)

29-10-2017 | Kif Kif
Kif Kif
woe, 2017-11-29
Locatie: 

TOKO139
Statiestraat 1392600 Berchem

In dit Kif Kif salon gaan we op zoek naar de verschillende ontwikkelingsfasen en dimensies van de Vlaamse Beweging. Hoe ontstond de Vlaamse beweging? Hoe groot is de diversiteit binnen die beweging en welke tendensen kan je er in opmerken? Wat is het belang van de Vlaamse beweging voor de huidige actualiteit? En hoe verhoudt de Vlaamse beweging zich tot de hedendaagse superdiverse samenleving? Op elk van deze vragen kan tijdens het salon dieper worden ingegaan met de expert van dienst: professor Bruno De Wever van de UGent.

Dit Kif Kif salon is geen klassieke lezing. Het is veeleer de bedoeling dat er een diepgaande uitwisseling met de spreker kan ontstaan. De plaatsen voor dit initiatief zijn daarom beperkt. Slechts een twaalftal mensen kunnen deelnemen. Inschrijven kan via info [at] kifkif [dot] be.

==Praktisch==
Woensdag 29 november om 19u30.
Statiestraat 139, 2600 Berchem
 

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/activiteiten/de-geschiedenis-van-de-vlaamse-beweging-een-kif-kif-salon-met-bruno-de-wev