Media als katalysator van oorlog? Beeldvorming in WOII en de Oorlog tegen Terreur

02-08-2017 | Kif Kif
Kif Kif
vri, 2017-10-27
Locatie: 

De Groene Waterman
Wolstraat 7
2000 Antwerpen

Hedendaagse oorlogen zijn steeds ook informatieoorlogen. Elke zijde in een conflict tracht via de eigen propaganda het eigen optreden zoveel mogelijk te legitimeren. Vaak denkt men in democratische samenlevingen van dit soort propaganda gevrijwaard te blijven en objectieve informatie te krijgen. Maar wie de historische beeldvorming rond de tweede oorlog bekijkt en de huidige berichtgeving rond de Oorlog tegen Terreur kan al snel zien dat ideologische beeldvorming telkens opnieuw sterk meespeelt.

In zijn boek "De Mythe van de Goede Oorlog" betwist Jaques Pauwels de conventionele visie dat de Tweede Wereldoorlog louter een strijd was waarin de Verenigde Staten ten strijde trokken om democratie en vrijheid te redden. Een analyse van de machtspolitiek van die tijd laat zien dat het gangbare zwart-wit verhaal in realiteit een pak grijzer is. In zijn boek "Fast Food Fatwa's: over islam, moderniteit en geweld" gaat Jonas Slaats op zijn beurt dieper in op gelijkaardige patronen in de zogeheten 'Oorlog tegen Terreur'. Ook hij laat zien dat het standaardverhaal van 'seculiere vrijheid' vs. 'religieus extremisme' om heel wat nuance vraagt.

Op vrijdag 27 oktober gaan beide auteurs met elkaar in gesprek. Samen trachten ze de relatie tussen beeldvorming en conflict te ontrafelen. Een vergelijking tussen gisteren en vandaag om de grotere patronen bloot te leggen. 

*

Organisatie: Kif Kif, Epo & De Groene Waterman

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/activiteiten/media-als-katalysator-van-oorlog-beeldvorming-in-woii-en-de-oorlog-tegen-t