Stress gerelateerd aan racisme: wat nu?

10-04-2017 | Motief vzw
Motief vzw
zat, 2017-04-22
Locatie: 

't Werkhuys (zaal 'salon') te Zegelstraat 13,
2140 Borgerhout

Voor professionals met migratieroots die zelf in aanraking zijn gekomen met racisme in een professionele context en die er in groep iets mee willen doen

Workshop met Birsen Taspinar van vzw Motief
Op zaterdag 22 april en 6 mei, telkens van 14u tot 17u, in 't Werkhuys (zaal 'salon') te Zegelstraat 13, 
2140 Borgerhout

Prijs: 40 euro, inschrijvingen hier

In deze workshop zien we de toepassing van een wereldwijd erkende techniek (EMDR of voluit Eye Movement Desensitization and Reprocessing) op de verwerking van racisme- gerelateerde trauma's en intensief stresserende gebeurtenissen. Negatieve ervaringen kunnen ons dagelijks leven en functioneren beïnvloeden, zeker als we deze geen ruimte geven of verwerken. Birsen Taspinar, psychologe en systeemtherapeute, leidt de workshop. Tijdens een eerste namiddag gaan we de EMDR techniek kaderen en toepassen. Tijdens een tweede namiddag reflecteren we op wat de techniek heeft losgemaakt en verhelderen we welke handvaten of acties we verder nodig hebben om binnen onze professionele context verder te kunnen. Afhankelijk van de behoeften van de groep kunnen we hieraan een vervolgverhaal koppelen in het najaar.

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/activiteiten/stress-gerelateerd-aan-racisme-wat-nu