Antwerpse allochtone winkeliers slachtoffer van politieke manipulatie

07-09-2008 |

De reporters van Kif Kif hebben het vermoeden dat zowel het stadsbestuur als de Moslim Executieve in de Arabisch-Europese Liga (AEL) een bedreiging zien, omdat die zich wil opwerpen als een kanaal voor de Arabisch-islamitische allochtonen.

Braderij en straatfeest

Onlangs sloeg een aantal handelaars in de Noord-Antwerpse Handelstraat en de aangrenzende Korte Zavelstraat de handen in elkaar om een braderij te organiseren.

Na overleg met buurtbewoner en AEL-voorzitter Ahmed Azzuz werd besloten om er een ramadanbraderij van te maken, waar de armen van de buurt – de ramadantraditie indachtig – gratis of goedkoop eten konden krijgen. Omdat het initiatief niet kwam van een erkende handelsvereniging, keurde de burgemeester het af.

De handelaars en Azzuz besloten er dan maar een straatfeest van te maken, maar ondanks een positief advies van de veiligheidsdiensten en het districtshuis, werd ook dit idee door het stadhuis afgewezen. Bij monde van burgemeester Patrick Janssens legitimeerde het Antwerpse stadsbestuur deze afwijzing op basis van een tegenpetitie die door ¾ van de handelaars zou zijn ondertekend, waardoor de stad zichzelf genoodzaakt zag democratisch te reageren.
Een aantal reporters van Kif Kif onderzocht waarom een meerderheid van de handelaars, die enkele dagen voordien een petitie voor het straatfeest getekend had, plots van mening zou zijn veranderd. Hiervoor werden alle betrokken partijen gecontacteerd: de handelaars, het Adviesbureau Allochtoon Ondernemen (AAO), de Dienst Integratie Antwerpen (DIA), Peter Renard (kabinetschef van burgemeester Janssens), het Districtshuis, de AEL en Ahmed Dahmani van de Moslim Executieve.

De reportage “De Handelstraat botst op de muren van de Antwerpse democratie” is te lezen op de website van Kif Kif:
http://www.kifkif.be/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=736

Politieke manipulatie

Na uitgebreide gesprekken kwamen de reporters tot de conclusie dat de tegenpetitie werd opgezet door Ahmed Dahmani, die betrokken is bij de Moslim Executieve, en dat slechts een derde van de handelaars (27) de tegenpetitie ondertekende. Het argument dat het Antwerpse stadsbestuur een democratische beslissing nam, blijkt dus een nepargument te zijn. De reporters van Kif Kif hebben het vermoeden dat zowel het stadsbestuur als de Moslim Executieve in de Arabisch-Europese Liga (AEL) een bedreiging zien, omdat die zich wil opwerpen als een kanaal voor de Arabisch-islamitische allochtonen. Zo werd onlangs Dyab Abou Jahjah, de federale voorzitter van AEL, op het internationaal congres uitgenodigd en zetelde hij tussen vertegenwoordigers van de V.S. en de islamitische wereld in Doha (Qatar). Van de Moslim Executieve was geen afgevaardigde aanwezig.

(zie hiervoor: http://www.us-islamicworldforum.org/content/participants.html en http://www.arabeuropean.org/nederlands/index-Dutch.html). De Antwerpse winkeliers werden met andere woorden waarschijnlijk het slachtoffer van een symbolische strijd rond de plaats van de AEL in de publieke ruimte. Omwille van deze politieke manipulatie zagen de winkeliers een mooie gelegenheid om op een positieve manier in beeld te komen en een interessante bron van inkomsten aan hun neus voorbij gaan.

Aanwijzingen van zwendel

Tijdens de reportage kwamen onze reporters op het spoor van (sterke) aanwijzingen van zwendel met valse vestigings- en verzekeringsattesten en oplichting van illegalen, waarbij eventueel ook ambtenaren van het Adviesbureau Allochtone Ondernemers (AAO) betrokken zijn. De coördinator van het AAO, Kris van Cappellen, gaf toe dat hij iets van die geruchten had gehoord. Hij stelde echter dat het niet zijn taak is om een onderzoek in te stellen, maar dat dit de taak was van het gerecht en de pers. Waarom wil de coördinator van het AAO zich niet over deze affaire buigen?

Ombudsdienst

Ook kwam aan het licht dat de allochtone winkeliers de indruk hebben dat er niemand is waarbij zij met hun klachten en vragen terecht kunnen. Zo bestaat er bij de handelaars grote bezorgdheid omwille van het project “Gewapend Bestuur”, dat onlangs door waarnemend korpschef Eddy Baelemans en veiligheidsschepen Dirk Grootjans bedacht werd. In de strijd tegen overlast worden er -onder leiding van zonecommissaris Freddy Rottiers- 25 extra politiemensen ingezet om sluikstorten, geluidsoverlast, huisjesmelkerij en verkrotting in de ‘probleembuurten’ in te perken. Dat zijn de buurten Seefhoek, Atheneumbuurt en Stuivenberg, en daartoe behoren de Handelstraat en de Korte Zavelstraat. Administratiebureaus en advocatenkantoren spelen op deze angsten in en bieden nu al hun expertise aan “voor een redelijk vooraf afgesproken bedrag”.

Zo stuurt Patrick Top van BVBA JONICO in Schilde een vlotte, jonge Marokkaan op het pad om brieven in vier talen aan de winkeliers uit te delen. Het nabijgelegen AAO is niet op de hoogte is van de grote angst die onder de handelaars leeft naar aanleiding van het project “Gewapend Bestuur” en brieven zoals die van Patrick Top. Nochtans vermeldt hun folder dat ze een “wijkgerichte werking” hebben met handelaars uit de winkelstraten rondom de Handelstraat. Hoe komt het dat er zich niemand om de allochtone winkeliers lijkt te bekommeren? Welke instanties zijn hiervoor verantwoordelijk?

De reporters van deze reportage wensen anoniem te blijven. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot reportage [at] kifkif [dot] be.

Kif Kif vzw
Bondgenotenstraat 52
1190 Brussel
info [at] kifkif [dot] be
www.kifkif.be


Contact : reportage [at] kifkif [dot] be

 

 

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/antwerpse-allochtone-winkeliers-slachtoffer-van-politieke-manipulatie