Archief

Kif Kif coördinator Ico Maly werd gisteren uitgenodigd om op Radio 1 de aanpak die Kif Kif voorstelt inzake de problematiek rond Vlaamse strijders in Syrië te komen verduidelijken. Herbeluister het interview hier.

"Het anti-islam-discours schept wij-zij-verhaal en dat leidt tot tegenbewegingen zoals Sharia4Belgium die de radicalisering van moslimjongeren verder in de hand werken". Dat schrijft de interculturele beweging Kif Kif in zijn tienpuntenprogramma om de radicalisering bij moslimjongeren tegen te gaan.

Kif Kif lanceert een tienpuntenplan om het tij te keren. Ico Maly (1978) is doctor in de cultuurwetenschappen en coördinator van Kif Kif. Hij schreef o.a. De beschavingsmachine, Wij en de islam en N-VA - Analyse van een politieke ideologie (EPO, 2012).

Kif Kif is verontrust over de tientallen en volgens andere bronnen honderden jongeren die naar Syrië vertrekken om er aan de zijde van de jihadisten te strijden tegen de Syrische dictator Assad.

Zowel de Vlaamse socialisten als de Groenen roepen op om nationaal 'het hoofddoekenverbod' af te schaffen. Een brede coalitie van middenveldorganisaties grijpt deze kansen aan om via een burgerinitiatief het hoofddoekenverbod terug te behandelen op de Gentse gemeenteraad.

Kif Kif verwelkomt een nieuwe dossier op haar website. Halal Monk - een christen op reis doorheen islam - is tegelijkertijd een virtuele plaats van vrede, een man op een zoektocht naar waarheid en een poging om inspiratie te bieden aan al diegenen die zich vragen stellen over religie en cultuur.

De Vooruitgroep drukt haar verbazing en ongenoegen uit over het vonnis in het GGO-proces, uitgesproken door de rechtbank van Dendermonde op 12 februari 2013. In dit vonnis worden elf actievoerders wegens 'bendevorming' veroordeeld.

Kif Kif en Communicatie in Beeld lanceerden op 22 april de documentaire 'Wonderwijs'. Deze documentaire bracht het verslag van een jaar interviews over het onderwijs in een superdiverse samenleving en is vanaf nu integraal te bekijken op onze site.

Een aantal geëngageerde doch verontruste burgers start website www.verontrusteburgers.be. Kif Kif, maar ook Sihame El Kaouakibi (Let's Go Urban), sociologe Nadia Fadil, leerkracht Mohamed Chatouani en vele anderen steunen het initiatief.

Nu Bart De Wever geïnstalleerd is als burgemeester van Antwerpen, kan zijn partij zich gaan toeleggen op de volgende electorale afspraak. De N-VA wil van de stembusgang van 2014 de moeder aller verkiezingen maken. Doel: een sterk mandaat om de Belgische status-quo te doorbreken.

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/archief?page=5