Blunder gerecht in zaak Adecco

30-06-2009 | Kif Kif, ABVV & SOS Racisme

Kif Kif, ABBV en SOS Racisme reageren geschokt op de beslissing van de raadkamer om Adecco niet naar de correctionele rechtbank te verwijzen. De organisaties vinden het bijzonder ergerlijk dat deze beslissing , in een principedossier, enkel en alleen wordt gemotiveerd door een procedurefout… bij het parket zelf!

Kif Kif, ABBV en SOS Racisme reageren geschokt op de beslissing van de raadkamer om Adecco niet naar de correctionele rechtbank te verwijzen.

De organisaties vinden het bijzonder ergerlijk dat deze beslissing , in een principedossier, enkel en alleen wordt gemotiveerd door een procedurefout… bij het parket zelf! Deze beslissing wordt gemotiveerd door de stelling dat het gerechtelijk onderzoek tegen het bedrijf in het Frans gevoerd werd terwijl dat, volgens de raadkamer, in het Nederlands had moeten gebeuren.

In Frankrijk werden Adecco en L’Oréal veroordeeld voor gelijkaardige feiten, waarbij de zaak ook al voor het Frans hof van Cassatie is verschenen en werd bevestigd. In België is de zaak voorlopig geblokkeerd door een procedurefout en wordt de grond van de klacht ondertussen niet behandeld. Kif Kif, ABBV en SOS Racisme reageren geschokt op de beslissing van de raadkamer om Adecco niet naar de correctionele rechtbank te verwijzen.

De organisaties vinden het bijzonder ergerlijk dat deze beslissing , in een principedossier, enkel en alleen wordt gemotiveerd door een procedurefout… bij het parket zelf! Deze beslissing wordt gemotiveerd door de stelling dat het gerechtelijk onderzoek tegen het bedrijf in het Frans gevoerd werd terwijl dat, volgens de raadkamer,  in het Nederlands had moeten gebeuren. In Frankrijk werden Adecco en L’Oréal veroordeeld voor gelijkaardige feiten, waarbij de zaak ook al voor het Frans  hof van Cassatie is verschenen en werd bevestigd. In België is de zaak voorlopig geblokkeerd door een procedurefout en wordt de grond van de klacht ondertussen niet behandeld.
 
ABVV, Kif Kif en SOS Racisme zullen het in elk geval hier niet bij laten. De organisaties zijn van plan om alle juridische middelen die ter beschikking staan uit te putten om tot een uitspraak ten gronde te komen. Ze zullen zo snel mogelijk beroep aantekenen tegen deze uitspraak in de zaak Adecco. Patrick N’Siala Kiese, Kif Kif voegt hieraan wel toe: ‘We stellen ons grote vragen bij de behandeling van dit dossier door de gerechtelijke instanties. We gaan de manier waarop het onderzoek gevoerd werd grondig bekijken  Het wordt tijd dat de politiek en in het bijzonder de minister van justitie en de minister van arbeid zich uitspreken over de wijze waarop racisme wordt bestreden in België” 
 
Het ABVV onderstreept verder dat: ‘Door deze uitspraak de uitzendkantoren het racisme in hun sector kunnen blijven ontkennen. Verschillende bronnen uit de interimsector bevestigen dat die discriminerende praktijken nu nog bestaan. Daarbij, missen we ook het essentieel debat over de rol van bedrijven (gebruikers) die discrimineren. We morgen niet vergeten dat zij de opdrachtgevers zijn’.

Commentaar:

Voor Kif Kif : Patrick N’Siala Kiese  |  patrick [at] kifkif [dot] be  |  0498/11.30.58
Voor ABVV : Eddy Van Lancker  |  federaal secretaris ABVV  |  0475 260 155
Jacques Michiels  |  verantwoordelijk voor coördinatie interim ABVV  |  0475 56 86 43

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/blunder-gerecht-in-zaak-adecco