Bourgeois belooft begrip voor ‘Hart boven Hard’

23-09-2014 | Metrotime

De kloof tussen arm en rijk zal worden vergroot, terwijl in tijden van crisis net moet worden ingezet op herverdeling. [Ico Maly]

Vlaams minister-president Geert Bourgeois belooft begrip voor ‘Hart boven Hard’, de krachtenbundeling van het middenveld die vandaag een alternatieve septemberverklaring voorstelde. “Maar ik hoop ook op begrip voor de keuzes die wij moeten maken”, zei de N-VA’er. ‘Hart boven hard’ is een initiatief van 340 middenveldorganisaties en 500 burgers dat zich verzet tegen de geplande besparingen van de regering-Bourgeois. Onder meer de vakbonden, de mututaliteiten en verschillende armoede-organisaties sloten zich aan.

Vanmiddag trokken enkele honderden sympathisanten naar het Vlaams parlement, waar Bourgeois zijn Septemberverklaring voorstelde. “De economie dringt nu door in alle domeinen van de samenleving”, zei Ico Maly, afgevaardigd bestuurder van Kif Kif, dat strijdt tegen racisme. “De kloof tussen arm en rijk zal worden vergroot, terwijl in tijden van crisis net moet worden ingezet op herverdeling.”

“Als er al moet worden bespaard, en het nut daarvan wordt in twijfel getrokken door onder meer de OESO, moet dat niet gebeuren op de kap van de gewone mens”, vatte Jan Deduytsche van jongerenorganisatie ‘Uit de Marge’ het samen.

Een delegatie van Hart boven Hard overhandigde een alternatieve septemberverklaring aan minister-president Geert Bourgeois. “Ik heb begrip voor jullie standpunt, maar hoop ook op begrip voor de keuzes die wij moeten maken”, zei de nieuwe regeringsleider. “We streven naar een budget in evenwicht, om te investeren in de mensen die zorg nodig hebben én om te investeren in onze welvaart.”

Bourgeois wou de betoging voor de officiële aanvang van zijn legislatuur geen slechte start noemen. “Burgers gaan in dialoog met de overheid, dat is goed. Inspanningen botsen altijd op kritiek, op onbegrip.”

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/bourgeois-belooft-begrip-voor-%E2%80%98hart-boven-hard%E2%80%99