Kif Kif lanceert fonds voor antiracistische cultuurprojecten

03-10-2008 | kif Kif

Naast de artistieke kwaliteit, zal veel aandacht worden besteed aan het interculturaliserende en antiracistische karakter van de kunstprojecten.

Het interculturele platform Kif Kif lanceert een cultuurfonds voor artiesten en creatieve jongeren die rond antiracisme en interculturaliteit willen werken.

Om een eerste financiële injectie aan het fonds te geven organiseert de organisatie op 17 maart een grote antiracistische party naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme. Patrick N’Siala Kiese (Kif Kif): “Veel allochtone jongeren zijn erg creatief en vernieuwend bezig, maar worden nauwelijks door de reguliere cultuursectoren opgepikt. Met de opbrengsten van deze grote fuif willen we een cultuurfonds oprichten om daarin een verandering te brengen. De interculturalisering van de kunstensector kan immers pas slagen als er ook aan de productiezijde volop werk van wordt gemaakt”.

Kif Kif organiseert al enkele jaren de wedstrijd ‘Kleur de kunst!’, die tot nog toe vooral toegespitst is op literaire werken. Onlangs verscheen ‘Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen’, een bloemlezing van intercultureel literair talent in samenwerking met de uitgeverij Meulenhoff | Manteau. Dit is een bundeling van inzendingen van de eerste edities van die wedstrijd. Coördinator Dany Neudt: ‘Het is de bedoeling om ‘Kleur de kunst!’ tot een echt cultuurfonds uit te bouwen dat beginnend artistiek talent kansen biedt. In een eerste fase willen we minstens 15.000 euro in het fonds samenbrengen. Hiervoor rekenen we ook op de financiële steun en de expertise uit de culturele sector, het bedrijfsleven, het mecenaat, … Het Actieplan Interculturaliseren van minister Anciaux was een stap in de goede richting, maar het wordt nu tijd dat alle betrokken actoren zich ook voluit op de artiesten zelf gaan richten en daarvoor de nodige middelen voorzien.”

Organisaties, bedrijven en individuen die een substantiële financiële injectie leveren, zullen worden opgenomen in de stuurgroep die het cultuurfonds ‘Kleur de kunst!’ in goede banen moet leiden. Het grote voordeel voor de cultuurhuizen is vernieuwende projecten of alternatief talent vroeg kunnen ontdekken. Het is ook de bedoeling dat ze die talenten dan ook effectief als primeur in hun programmatie kunnen integreren en die jongeren kansen geven. Dany Neudt: “De concrete modaliteiten staan nog niet vast, maar we willen werken via beurzen waarvoor kandidaat-artiesten een dossier indienen. Naast de artistieke kwaliteit, zal veel aandacht worden besteed aan het interculturaliserende en antiracistische karakter van de kunstprojecten. Het cultuurfonds zal zich niet beperken tot bepaalde disciplines en moet de artistieke creativiteit zoveel mogelijk stimuleren en verrijken. De winnende werken zullen dan jaarlijks voorgesteld worden ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme op 21 maart”.

Kif Kif wil alvast zelf ook een financiële injectie leveren en organiseert hiervoor op 17 maart een antiracistische fuif. Hoofdact die avond is de Franse Hiphopband 113, afkomstig uit de Parijse ‘banlieues’ en erg populair bij allochtone jongeren. Gilles Wynant, stagiair bij Kif Kif: “De fuif dient niet alleen om middelen te verwerven voor het cultuurfonds. De jongeren kunnen die avond ook ongestoord en ongegeneerd fuiven zonder moeilijkheden te moeten vrezen omwille van hun huidskleur, nationaliteit, klederdracht, …

Meer informatie:
www.kifkif.be/party
www.kleurdekunst.be
Literaire wedstrijd ‘Kleur kunst!’
 

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/kif-kif-lanceert-fonds-voor-antiracistische-cultuurprojecten