Kif Kif verbouwereerd over merkwaardig pleidooi De Padt

09-10-2011 | Kif Kif

Als het de senator te doen is om meer kennis te verwerven zou hij dan ook alle andere criteria moeten registreren zoals sociaaleconomische positie, leeftijd, geslacht, ... Nu lijkt het op een heksenjacht.

Kif Kif is uiterst verbouwereerd over het pleidooi van senator De Padt om de etniciteit van daders van criminele feiten te registreren. Kif Kif veroordeelt vanzelfsprekend elk crimineel feit en is voorstander van elke actie die criminaliteit kan bestrijden, echter de culturalisering van criminele feiten is een brug te ver. “Het voorstel van De Padt impliceert bijna dat de senator van oordeel is dat crimineel gedrag afhankelijk is en bepaald wordt door de etnische afkomst. Dat is een racistische premisse die de bestrijding van criminaliteit geen meter vooruit zal helpen.”, aldus Ico Maly (Coördinator Kif Kif).

Een dergelijk voorstel leidt geenszins tot een beter begrip van crimineel gedrag en draagt ook geen enkele oplossing in zich voor de bestrijding ervan. Integendeel, dergelijk voornemen zal het idee voeden dat ‘vreemdelingen’ crimineler zouden zijn dan ‘niet-vreemdelingen' en zo verder leiden tot een polarisering in onze samenleving. Erger nog, is dat elk beleid dat zich hierop zou baseren en geen enkel oog heeft voor de precaire sociaal-economische situatie van daders van criminaliteit, enkel maar kan leiden tot een racistisch beleid. Als het de senator te doen is om meer kennis te verwerven zou hij dan ook alle andere criteria moeten registreren zoals sociaaleconomische positie, leeftijd, geslacht, ... Nu lijkt het op een heksenjacht.

“Kif Kif houdt niet alleen pleidooi om de wet toe te passen ongeacht de etniciteit van de daders, ze wil ook dat er meer werk wordt gemaakt van een structureel beleid gericht op gelijkheid.”, aldus Ico Maly. Immers, het ene na het andere wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat de sociaal-economische positie niet alleen de beste verklaring biedt voor de graad van criminaliteit, het voorspelt ook in welke soort criminaliteit men kan verzeilen.

De coördinator van Kif Kif benadrukt dan ook dat we “met zuivere repressie, het viseren en stigmatiseren van bepaalde etniciteiten geen stappen vooruit zetten, integendeel. Het wordt hoog tijd dat we deze wetenschappelijke feiten als basis nemen voor een beleid tegen criminaliteit, en niet de toer opgaan van de simplistische analyse ”
 

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/kif-kif-verbouwereerd-over-merkwaardig-pleidooi-de-padt