Persbericht: Kif Kif lanceert nieuw E-BOOK In Godsnaam - Hoe een Belgische documentairemaakster naar religie kijkt | Willemijn Wilgenhof

21-12-2012 | Kif Kif

Beeldvorming is niet louter een zaak van beelden, vooral het discours dat de beelden begeleidt en het format waarbinnen gesproken wordt over ‘de Ander’ is van groot belang

Kif Kif lanceert vierde e-boek:
In Godsnaam.
Hoe een Belgische documentairemaakster naar religie kijkt.

 

De documentairereeks ‘In Godsnaam’ (2010) van journaliste Annemie Struyf werd in de pers onthaald als een voorbeeld van integere interculturele televisie. Een oordeel dat tot op de dag van vandaag stand houdt. Voor Kif Kif was dit het signaal om deze reeks eens onder de loep te nemen. Onderzoekster Willemijn Wilgenhof analyseert voor Kif Kif de reeks in alle details en komt tot een heel andere conclusie.

"Het onderzoek toont duidelijk aan dat alle religies afgemeten worden aan wat Struyf impliciet en expliciet als normaal begrijpt. Dit zorgt ervoor dat alle religies, met uitzondering van het christendom, als radicaal en abnormaal worden afgebeeld", aldus Ico Maly (Coördinator Kif Kif).

In de serie zagen we het verhaal van acht groepen mensen, elk met hun eigen wereldbeeld en hun persoonlijke verhaal. Zij maakten allen een zogenaamd radicale levenskeuze, in naam van hun god. Elke gelovige werd opgevoerd als een voorbeeld van radicalisme, een historisch ideologisch beladen begrip. Waarom we hen precies als radicaal moesten zien, bleef in de serie echter impliciet en hierdoor wordt dit onderscheid tussen ‘ons’ (=neutraal/normaal) en ‘de Ander’ (=radicaal/abnormaal) genormaliseerd.

De reeks is dus niet neutraal, maar hanteert heel duidelijke categorieën. Het is ook geen voorbeeld van goede interculturele televisie, we krijgen een reproductie van de discoursen over ‘de Ander’. "De rol van Struyf is hierbij van cruciaal belang, haar overtuigingen en beoordelingen worden een soort ideologisch nulpunt van waaruit alle religies op afgerekend worden" (Ico Maly) 

Dit onderzoek focust op de manier waarop de documentairemaakster de verschillende religies in beeld brengt door het type vragen die ze stelt, haar reacties, mimiek etc. onder de loep te nemen. Het gaat na op welke manier er na de opnames sturing is gegeven aan de presentatie van de verschillende religies door het centraliseren van bepaalde thema’s en door de specifieke kenmerken die aan de godsdiensten worden toegeschreven (door de voiceover).

"Beeldvorming is niet louter een zaak van beelden, vooral het discours dat de beelden begeleidt en het format waarbinnen gesproken wordt over ‘de Ander’ is van groot belang", zo zegt onderzoekster Willemijn Wilgenhof.

Willemijn Wilgenhof (1985) studeerde Godsdienstwetenschap aan de Universiteit van Groningen. Daarna haalde ze haar master in 'Religion and Culture in Conflict and Peacebuilding', waarbij ze zich heeft gespecialiseerd in beeldvorming over moslims, politiek in het Midden-Oosten en discourse analysis. Tijdens de revolutie verbleef ze voor een half jaar in Egypte, waar ze onderzoek deed naar de Moslim Broederschap. Momenteel werkt ze als redacteur voor het maandblad De Socialist.

Zoals de vorige e-boeken is ook “In Godsnaam” gratis beschikbaar op de website van Kif Kif. Het kan naar hartenlust gedownload worden op e-readers of gelezen op PC.


Contact
Ico Maly | coördinator Kif Kif | 0498/11.32.36

Extra informatie
Klik hier om het boek te dowloaden op Kif Kif

Lees ook de vorige E-boeken van Kif Kif:

Het rijpen van de geesten| De woorden van De Wever en de strijd om uw ziel | Ico Maly & Jan Zienkowski (red.)
Links van de Kerk. De linkerzijde en de multiculturele samenleving| Jan Blommaert
Terroriste uit Liefde | Eva Vergaelen
 

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/persbericht-kif-kif-lanceert-nieuw-e-book-in-godsnaam-hoe-een-belgische-documentairemaa