[Persbericht] Kif Kif lanceert zesde e-boek: Superdiversiteit in Oostende

01-11-2014 | Kif Kif

Aan de hand van foto's, statistische gegevens, interviews en observaties schetst Maly in dit kleine boekje hoe Oostende in de laatste decennia veranderde in een gelaagde, meertalige, multireligieuze en globaal geconnecteerde samenleving.

Kif Kif publiceert met Superdiversiteit in Oostende haar zesde, gratis e-boek. Ico Maly (coördinator Kif Kif – docent RITS) beschrijft in dit boek hoe Oostende en meer bepaald één wijk in Oostende, het Westerkwartier diepgaand is veranderd in de laatste decennia. Aan de hand van foto's, statistische gegevens, interviews en observaties schetst Maly in dit kleine boekje hoe Oostende in de laatste decennia veranderde in een gelaagde, meertalige, multireligieuze en globaal geconnecteerde samenleving.

"Toen we enkele maanden terug opteerden om met de Toekomstfabriek naar Oostende af te zakken, deden we dat vanuit de hypothese dat ook in Oostende de kiemen van superdiversiteit detecteerbaar zouden zijn', stelt Maly. Intensief onderzoek door een geëngageerd team van medewerkers van Victoria Deluxe, Kif Kif, FMDO en De Pianofabriek, stagiairs en vrijwilligers bevestigde deze hypothese. Oostende is onmiskenbaar diepgaand veranderd in de laatste decennia. 

Superdiversiteit is een feit, ook in Oostende. Volgens Jan Blommaert (Tilburg University) zit hier de meerwaarde van het werk van Maly. Het werk toont aan ‘dat superdiversiteit, incluis z’n vele ongelijkheden, nu ook een kenmerk is van kleinere steden, van centra die op een veel lager schaalniveau te situeren zijn dan de grote miljoenensteden die magneten zijn voor migratie. Superdiversiteit is dus niet langer een uitzonderlijk, exotisch of “freak” fenomeen: het is een algemeen fenomeen dat zich dus niet laat vatten in à la carte bedenkingen en maatregelen, maar een algemene aanpak vereist.'’

Maly wijst op de leemtes van de nationaal verankerde welvaartstaat en de beperktheden van stedelijk beleid in het omgaan met superdiversiteit. Hij toont nauwgezet aan hoe Oostende vandaag wordt gekenmerkt door diepe ongelijkheid. Ongelijkheid tussen ‘the haves’ en ‘the have nots’, tussen autochtoon en allochtoon, tussen nieuwkomers en oudkomers, … Het is een pijnlijke maar onvermijdelijke vaststelling: het beleid is vandaag één van de oorzaken van die ongelijkheid. Maly eindigt dan ook met een democratische opdracht. 

 

# Klik hier om het e-boek te downloaden (onderaan de pagina)

# Klik hier om alle e-boeken van Kif Kif te downloaden

 

 

 

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/persbericht-kif-kif-lanceert-zesde-e-boek-superdiversiteit-in-oostende