Samenlevingsopbouw lanceert Sociale Stemtest

Tijdens verkiezingscampagnes staan vaak grote infrastructuurwerken en coalitievorming centraal in het debat. Daardoor verdwijnen sociale thema’s, waar vele honderdduizenden burgers dagelijks mee geconfronteerd worden, naar de achtergrond.

BRUSSEL – Op 14 oktober stemmen wij voor een nieuwe gemeenteraad. De sector Samenlevingsopbouw nodigt iedereen uit om de gemeenteraadsverkiezingen ook eens door een sociale bril te bekijken. Door de Sociale Stemtest in te vullen, toets je je eigen mening over sociale thema’s aan die van de politieke partijen. De stemtest is vanaf 4 september online.

Politicoloog Dave Sinardet (verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel) en het onafhankelijke studiebureau Tree Company ontwikkelden in opdracht van de sector Samenlevingsopbouw de ‘Sociale Stemtest’. Er is een stemtest ontwikkeld op Vlaams niveau. Daarnaast is er voor dertien Vlaamse centrumsteden en Brussel-stad een lokaal georiënteerde variant samengesteld. Lokale lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen hebben hun medewerking verleend aan de stemtest.

“Tijdens verkiezingscampagnes staan vaak grote infrastructuurwerken en coalitievorming centraal in het debat”, aldus Geert Marrin, beleidswoordvoerder van de sector Samenlevingsopbouw. “Daardoor verdwijnen sociale thema’s, waar vele honderdduizenden burgers dagelijks mee geconfronteerd worden, naar de achtergrond en wordt de stem van maatschappelijk kwetsbare groepen niet gehoord.” Samenlevingsopbouw wil door middel van de Sociale Stemtest de thema’s die dicht bij mensen zelf staan, hoger op de lokale politieke agenda plaatsen.

Door de stellingen te beantwoorden vergelijken deelnemers aan de Sociale Stemtest hun eigen mening met de standpunten van de politieke partijen. Op het eind wordt overzichtelijk getoond met welke partijen je eigen mening het meest overeenkomt. De eigen antwoorden kunnen vervolgens worden vergeleken met de argumentatie van de verschillende partijen. De stemtest wordt anoniem ingevuld, maar desgewenst deelt men de uitslag via Facebook en Twitter.

Je vindt de stemtest vanaf september op www.socialestemtest.be (de Franstalige versie is te vinden op www.monvotesocial.be).

 

---

 HET ABC OVER DE SOCIALE STEMTEST

Begin september wordt de sociale stemtest gelanceerd, een online instrument dat in opdracht van Samenlevingsopbouw werd ontwikkeld door politicoloog Dave Sinardet (UA/VUB) en Tree Company, een onafhankelijk studiebureau dat zich specialiseert in interactieve online tools voor maatschappelijke projecten en in het verleden o.m. de Stem van Vlaanderen mee realiseerde. Kort wat uitleg over de sociale stemtest.
De sociale stemtest: wat?
= een stemtest over lokaal relevante sociale thema’s in de brede zin van het woord (energie – gezondheid – integratie & migratie – leefbaarheid en veiligheid – maatschappelijke dienstverlening – onderwijs – participatie & democratie – vrije tijd – werk – wonen) die een zestal weken voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 wordt gelanceerd. Via het beantwoorden van een 20-tal stellingen (akkoord – niet akkoord – geen mening) komen eindgebruikers (de tool richt zich tot een zeer breed publiek) te weten met welke politieke partijen hun mening over sociale thema’s het meest overeenstemt.

Naast een Vlaamse sociale stemtest (waarvan de stellingen werden beantwoord door de voorzitters van de Vlaamse politieke partijen) werd voor alle 13 Vlaamse centrumsteden en Brussel-Stad een lokale variant ontwikkeld (waarvan de stellingen werden beantwoord door de lokale lijsttrekkers van de diverse politieke partijen).

De sociale stemtest: waarom?

De sociale stemtest wil sociale beleidsthema’s hoger op de politieke en maatschappelijke agenda plaatsen dan van nature het geval zou zijn:

- De sociale stemtest nodigt kiezers uit om (ook eens) door een sociale bril naar de nakende gemeenteraadsverkiezingen te kijken. Het instrument sensibiliseert eindgebruikers omtrent het belang van sociale thema’s en helpt hen over deze thema’s een mening te vormen op een niet-sturende, neutrale manier (zie verder).

- Het instrument zorgde ervoor dat alle politieke partijen (zowel op Vlaams als op centrumstedelijk niveau) niveau zich uitspraken over hun houding tegenover en oplossingen voor een breed gamma van sociale thema’s.

De opdrachtgever: Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw ontwikkelt (in hoofdzaak lokale en regionale) projecten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Een 300-tal buurt- en opbouwwerkers realiseren samen een 150-tal projecten verspreid over Vlaanderen en Brussel. Die projecten zijn erg divers: het gaat bv. om sociale restaurants, sociaal-artistieke projecten, projecten rond leefbaarheid in achtergestelde stadswijken, projecten die energiearmoede bekampen enz. Participatie van de doelgroepen vormt een rode draad doorheen het werk van Samenlevingsopbouw. Ook die doelgroepen zijn erg divers: het kan gaan om bewoners van sociale woonwijken, om hangjongeren in achtergestelde wijken, om vereenzamende senioren op het platteland, om laaggeschoolde langdurig werklozen enz.

De sociale stemtest: wetenschappelijk onderbouwd en inhoudelijk neutraal

Samenlevingsopbouw opteerde bewust voor een neutraal en wetenschappelijk onderbouwd instrument. De sociale stemtest beoogt dat kiezers en politici een mening vormen en debatteren over sociale thema’s, maar is op inhoudelijk vlak een intrinsiek neutraal instrument.

De uitwerking van de sociale stemtest werd toevertrouwd aan politicoloog Dave Sinardet (UA/VUB) en het onafhankelijk studiebureau Tree Company. Dave Sinardet omringde zich voor de uitwerking met een academische klankbordgroep samengesteld uit Kris Deschouwer (VUB), Peter Van Aelst (UA), Carl Devos (UG) en Johan Ackaert (Universiteit Hasselt). Zij ontwikkelden de sociale stemtest van begin tot eind: de academici bogen zich over de selectiecriteria voor de politieke partijen (hoe bv. omgaan met stadspartijen enz.), bepaalden welke sociale thema’s welk gewicht kregen in de sociale stemtest, formuleerden de opgenomen stellingen, beslisten welke stellingen uiteindelijk geselecteerd werden enz.

De sociale stemtest: technisch kwalitatief
De samenwerking met Tree Company (die in het verleden o.m. de Stem van Vlaanderen realiseerden voor VTM en Doe de Stemtest voor VRT) bood niet alleen kwaliteitsgaranties op inhoudelijk en wetenschappelijk vlak, maar ook op het vlak van technologie en gebruiksvriendelijkheid. De technologische ruggengraat van de sociale stemtest is robuust, de gebruiksvriendelijkheid gegarandeerd, de vormgeving kwalitatief.
 

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/samenlevingsopbouw-lanceert-sociale-stemtest